Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Atpile-Jugane Ineta

Skatīts: 3247
Ievietots: 30 Apr, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 02 Feb, 2017
Ināra B.
Dzejniece, kultūras darbiniece
Dzimusi 1977.gada 12.novembrī Balvu raj. Bērzpils pagasta Golvaros Ināras un Antona Atpiļu ģimenē. Šobrīd dzīvo Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagastā.
No 1984. – 1996.gadam mācījusies Bērzpils vidusskolā. Skolas laikā Ineta bijusi aktīva zīmētāja un keramikas pulciņa dalībniece skolotājas J.Dundenieces vadībā. Piedalījusies rajona un republikas olimpiādēs, skolas pasākumos. Vidusskolas gados tapuši pirmie viņas dzejoļi par vispārcilvēcisko vērtību, līdzcietības tēmām.
1996. – 2000.gadam Ineta studējusi Rēzeknes Augstskolas  Humanitārās fakultātes Latviešu valodas un literatūras specialitātē, iegūstot bakalaura grādu filoloģijā, kā arī latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotājas kvalifikāciju. Tieši augstskolas laikā viņa ne tikai studē simtiem citu autoru daiļdarbu, bet arī pati nopietnāk pievēršas dzejas rakstīšanai, piedalās dzejas pasākumos gan kā dalībniece, gan kā organizatore. Radošā gaisotne augstskolā, iespējas publicēties, piedalīties dažādos pasākumos stimulē dzejas tapšanu un pārvēršanu dzejiski muzikālās kompozīcijās. 1998.gadā top pirmā nopietnā Inetas dzejas publikācija – dzejas kopa Rēzeknes Augstskolas jauno autoru kopkrājumā „Emociju šķērēs”. 2000.gadā, rakstot bakalaura darbu, Ineta, no 70 jauno autoru iesniegtajiem darbiem, izturot konkursu,  kā viena no četriem dzejas autoriem iegūst iespēju piedalīties jauno autoru seminārā Rīgā.  Savukārt 2001.gadā ar VKKF un Balvu rajona padomes atbalstu tiek izdota pirmā dzejas grāmata „Neatburtā uguns”, pēc kuras atvēršanas svētkiem seko neskaitāmi aicinājumi uzstāties ar grāmatas prezentācijai sagatavoto Inetas dzejas kompozīciju.
2000. – 2002. gadā Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē iegūts maģistra grāds literatūrzinātnē.
Kopš 2007.gada – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras Latvijas autoru apvienības biedre.
No 2000.gada Ineta strādā Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē, sākumā kā Latgaliešu literatūras, vēlāk – Kultūrvēstures nodaļas vadītāja, bet kopš 2003.gada kā direktores vietniece. Darbs muzejā ļāvis tikties un iepazīties ar daudz interesantām personībām, pabūt dažādās vietās un iemīlēt lietas ar senatnīguma garšu, radoši īstenot daudzas un dažādas idejas kā modernizētā Latgales keramikas ekspozīcija, somu kinorežisora ar latgaliskām saknēm Teuvo Tulio dzimtas pētniecība un T.Tulio veltītās izstādes „Kaisles važās” (Somija), viņa filmu demonstrēšanas organizēšana Rēzeknē, muzeja rakstu krājuma veidošana utt.
No 2000 – 2003.gadam strādājusi par Baltu filoloģijas pētnieciskā centra vadītāju Rēzeknes augstskolā, organizējot tur interesantas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem.
Autore raksta, pārstāvot latviski rakstītās dzejas stīgu Latgalē, tiek aicināta uz skolām, bibliotēkām, kultūras namiem ar dzejas lasījumiem, sarunām par dzeju, dzīvi, mūsdienu literatūru. Visu šo gadu laikā viņas interese par rakstīto vārdu saglabājusies dzīva, guvusi pieredzi un briedumu, par ko liecina autores teksti. Ineta izkopusi spēju veidot sulīgus, interesantus dzejas tēlus, oriģinalitāte un ugunīgais temperaments ir likumsakarīgs darba un talanta sakausējuma rezultāts, kas gan padziļina, gan dažādo mūsdienu latviešu dzejas ainavu. Savā jaunākajā dzejas grāmatā „Reveranss. Sarkans uz sarkana” autore par savu izvēlas „deep red” – no sarkanas rasas, ugunīgas dvēseles līdz ugunszvejai, krūšu kabatiņā izsildītiem sapņiem.
Inetas Atpiles-Juganes publikācijas:
1998.gadā dzejoļu kopa Rēzeknes augstskolas jauno autoru kopkrājumā „Emociju šķērēs”;
2001.gadā – dzejoļu grāmata „Neatburtā uguns”( „LKC izdevniecība”);
2008.gadā – dzejas grāmata „Reveranss. Sarkans uz sarkana” („Garā pupa”);
Dzejas kopa Rēzeknes augstskolas literātu kopkrājumā „Papīra mezgli vējā” (http://www.ru.lv/res/studenti/pd/dzejnieki/papira.htm);
Dzeja žurnālā „Karogs”, laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”, „Vaduguns”, „Dialogi bēniņos”, „LU avīze”, LU krājumā „Vārti” u.d.c.
2004.gadā - grupas „Kardināls” albuma „Laimes paslēpes” tekstu autore. Inetas dzeja tiek izdziedāta grupu "Slieksnis", "Ginc & Es", dueta "Inga & Normunds" izpildījumā.
Ineta Atpile ir latgaliešu spēlfilmas "Vīna vosora deļ vysu" scenārija līdzautore, kuru uzņēma Latgolys entuziastu grupa "BILDIS" (2012) un dokumentālās filmas “Īsamirdzi zvaigznem leidza” par Latgales dziedātāju Aiju Rimšu scenārija autore. Filma tika pabeigta 2015.gada nogalē.
2014.gadā Ineta saņēma Latgaliešu kultūras balvu "Boņuks 2013" nominācijā "Labākais sniegums dzejā".
2015.gadā iznāk Inetas pirmā dzejoļu grāmatiņa bērniem un pirmā dzejoļu grāmata latgaliski "Otkon giunu sapynus" ar meitiņas Agnetas ilustrācijām, bet 2016.gadā - dzejoļu krājums "Mūdynuot muokuļus", kur katram dzejolim piemeklēta atbilstoša fotogrāfija, kuru darinājusi Inetas māsa Arita.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Atpiles-Juganes personīgā arhīva: Ineta (2007); grāmatas "Reveranss. Sarkans uz sarkana" atvēršanas svētkos Latgales kultūrvēstures muzejā  2008.gada 8.oktobrī; tikšanās reizē Balvu centrālajā bibliotēkā 2010.gada 24.novembrī
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS