Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Prancāns Uldis

Skatīts: 2314
Ievietots: 05 May, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 05 Feb, 2013
Ināra B.
Literāts, žurnālists, pedagogs
Dzimis 1964.gada 23.aprīlī Balvos. Tēvs gāja bojā, kad Uldim bija tikai seši gadi, tāpēc māte abus dēlus izaudzināja viena. "Viņa joprojām man ir godīguma (ja Latvijas varas vīri tādi būtu, mēs sen dzīvotu vecās Eiropas labklājībā...), čakluma (piemājas dārzā pat nieka nezālīti neatrast...) un veselīga nacionālisma paraugs" - tā Uldis saka par savu māti.
Pirmie neapzinātie mēģinājumi kaut ko uzskribelēt datējami ar 1972.gadu. Pēc Alberta Kronenberga grāmatiņas „Sprunguļmuižā gadatirgus” izlasīšanas, Uldis iekārtoja burtnīcu un sāka pierakstīt dzejoļu atskaņas. Mazliet vēlāk radās doma arī pašam sacerēt skanīgus pantus. Par tālāko literāro ievirzi viņš ir pateicīgs latviešu valodas un literatūras skolotājai Jevgēnijai Cunskai. Sestdienās skolotāja dažkārt atļāva noskatīties raidījumu „Ciemos pie pasakas”. Pēc tam, protams, tika uzdots domraksts par redzēto pasaku filmu. Nereti skolotāja Cunska iedvesmoja uzrakstīt arī radošus darbus: dzejoļus, pasakas, tēlojumus un stāstus. Tā jau skolas gados sakrājās vairākas dzejoļu klades, par kuru eksistenci nenojauta pat mamma un brālis.  
1982.gadā Uldis Prancāns absolvēja Balvu 1.vidusskolu un iestājās LU Vēstures un filozofijas fakultātē. Pēc pirmā mācību gada sekoja divi gadi padomju armijā, kurus pavadīja Baltkrievijā. Turpinot mācības, Uldis izmantoja iespēju viesoties pie žurnāla „Liesma” literārās konsultantes Māras Zālītes. Kādā atzinības reizē viņa jauniņo autoru pārsteidza, sakot, ka vēlētos būt par dzejas krustmāti. Pamazām Uldis Prancāns sāka burzīties radošā vidē, iepazinās ar Māri Melgalvu, Edvīnu Raupu, Arvīdu Skalbi, Jāni Rokpelni, Irēnu Auziņu, Eduardu Aivaru (Eipuru), Jāni Rambu (Elsbergu) un citiem. Parādījās pirmās publikācijas LU studentu avīzē, „Liesmā”, „Literatūrā un Mākslā”, „Karogā”, „Sievietē”, „Santā”, „Vadugunī”, „Dienā”, „Neatkarīgajā”, „Dadzī” un citos preses izdevumos.
Septiņpadsmit gadus Uldis Prancāns bijis pedagogs, pasniedzis vēsturi, kultūras vēsturi, ģeogrāfiju, latviešu un krievu valodu, fizkultūru, zīmēšanu, civilzinības, politiku. Strādājis Tomē, Zaubē, bet visilgāk - 15 gadus Taurupē. Šobrīd viņa darba vieta ir Ogres rajona laikrakstā „Ogres Vēstis”. Brīvbrīžos lasa (pārsvarā dzeju, vēsturisko un populārzinātnisko literatūru), ieklausās klasiskajā mūzikā, uzzīmē pa kādam portretam, mētā basketbola trejačus, vēl un vēlreiz apciemo mežu, kā arī bauda radniecīgo ūdens stihiju septiņus mēnešus gadā.
1994.gadā iznāca dzejoļu krājums „Vēja saknes”. Īstenībā dzejoļu un īsprozas viņam ir sarakstīts daudz, pietiktu trim – četriem krājumiem. Publikācijas bijušas arī "Kultūras Forumā", Tāvu zemes kalendārā, "Olūtā", Ogres novada dzejnieku kopkrājumā "Pie Daugavas dzimis vārds", Ogres novada autoru radoši literārārās apvienības "Sirdsdoma" jaunrades brošūrās, kuras tagad tiek izdotas katru mēnesi. Pamazām Uldis gatavo savu otro dzejoļu (un arī īsprozas) krājumu.
Precējies, ir divi dēli - Alvis un Reinis. Dzīvo Ogres rajona Taurupes pagastā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no U.Prancāna personīgā arhīva: U.Prancāns 2009.gadā
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS