Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Ločmelis Jānis

Skatīts: 2831
Ievietots: 05 Jun, 2009
Ināra B.
Atjaunots: 05 Feb, 2013
Ināra B.
Literāts, izdevējs un redaktors
Dzimis 1952.gada 2.augustā Balvu rajona Šķilbēnu pagastā, Rekavā. Mācījies  Rekavas vidusskolā. Pēc 8.klases beigšanas mācības turpinājis Jelgavas 3.vidusskolā, kuru absolvējis 1974.gadā.
Padomju okupācijas gados strādājis dažādās nozarēs – mežos, uz jūras, Valkas bibliotēkā. Zināšanas papildinājis pašizglītības ceļā - daudz lasot un interesējoties par literatūras vēsturi. Partijās un vadošos amatos nav sastāvējis.
Kopš 2001.gada Jānis Ločmelis ir izdevējs un redaktors apgādā "Raudava". Piecus gadus izdevis krustvārdu mīklu žurnālu „Krustknābis”, kurā galvenokārt pats arī sastādījis mīklas ar dažādiem pseidonīmiem. 1999.gadā kopā ar Juri Cibuli sarakstījis latgaliešu humoresku krājumu „Īdzer veina, lai dzeive ir feina”.
2008.gadā izdeva dzejoļu krājumu „Meža ilgas”, kurš veidots no trim sadaļām - lirika, satīra un dzejiska proza. Lirikā apkopoti smeldzīgi dzejoļi, kas pauž ilgas pēc jaunības, dabas skaistuma un mīlas burvības. Satīrā izsmieta politiķu iedomība, zemiskums un alkatība. Esejās – dabas skaistuma motīvi un cilvēciskās gara vērtības. No šī krājuma Ritma Pedece dažas dziesmas ir komponējusi .
Ir bijušas vairākas publikācijas „Latvijas avīzē” gan dzejā, gan prozā. Kopš 1993.gada sastāda krustvārdu mīklas dažādiem laikrakstiem un žurnāliem.
Dzīvo Rīgā, bet vasarās mīļuprāt uzturas Rekavā, kur sakopis un labiekārtojis nelielu Tēvzemes stūrīti.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: J.Ločmelis jaunībā; pirmajā skolas dienā, ar māti un ar sievu Ilgu desmit gadu kāzu jubilejā

Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Tjunītis Andris
document Bertholde Broņislava
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS