Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Kundziņa Antra

Skatīts: 2022
Ievietots: 22 Feb, 2010
Ināra B.
Atjaunots: 25 Apr, 2012
Ināra B.
Zinātniece

Antra Kundziņa (Andrejeva) dzimusi 1964. gada 6. decembrī Balvos. Vecāki skolotāji - Veronika Andrejeva un Vits Andrejevs. Mācījusies Balvu pamatskolā, vēlāk Balvu vidusskolā, no 6. klases Balvu 1. vidusskolā. 1983. gadā Antra vidusskolu beidza un iestājās Rīgas Politehniskajā institūta Elektroenerģētikas fakultātē. Te viņa mācījās 2 gadus un tālāk studijas turpināja Drēzdenes Tehniskajā universitātē Vācijā. 1989. gadā šo universitāti pabeidza kā diplomēta inženiere enerģētikas iekārtu specialitātē.

Pēc studiju beigšanas Antra Kundziņa sāka strādāt Enerģētikas ministrijā Rīgā. 1994. gadā viņa uzsāka darbu kā projektu vadītāja privātā konsultāciju firmā SIA "EEE" (saīsinājums no Enerģētika, Ekonomika, Efektivitāte), kur nostrādāja septiņus gadus. Tagad turpina uzsākto darbību konsultāciju biznesā kā konsultāciju un projektu departamenta vadītāja SIA "Datakom".

Pēdējos gados Antra Kundziņa piedalījusies vairāku  enerģētikas plānošanas dokumentu izstrādē valsts mērogā:Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2006.-2016. gadam; Vadlīnijas Energoefektivitātes likumam, atbilstoši EPP Direktīvai 2006/32/EK; Pirmais valsts energoefektivitātes rīcības plāns; EK INTERREG III B projekts Baltijas biomasas tīkls; Elektroenerģijas ražošanas jaunu bāzes jaudu ieviešanas varianti.

2003. gadā Antra Kundziņa iestājās Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūrā un 2004. gadā ieguvu inženierzinātņu maģistra grādu Siltuma, gāzes un ūdensapgādes tehnoloģijas specialitātē.

2004. gadā mācības turpināja doktorantūrā, 2007. gadā iegūstot inženierzinātņu doktora grādu. Promocijas darba tēma bija "Centralizēto siltumapgādes sistēmu koģenerācijas potenciāla modeļi".

Vienlaicīgi ar studijām doktorantūrā, viņa uzsāka darbu Rīgas Tehniskajā universitātē. Tagad ir RTU Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdensapgādes tehnoloģijas institūta docente, SIA DATAKOM Konsultāciju un projektu departamenta vadītāja. Ar referātiem piedalījusies vairākās starptautiskās konferencēs enerģētikas un vides jomā, ir vairāk kā 20 zinātnisko publikāciju autore. Profesionālās darbības laikā piedalījusies vairāk kā 80 projektos, lielākajā daļā no tiem, bijusi projektu vadītāja vai eksperte.

Precējusies, vīrs Māris Kundziņš ir fizikas zinātņu doktors un strādā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā. Ir meita Lelde.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Kundziņas personīgā arhīva

Citi raksti šajā sadaļā
document Cibulis Andrejs
document Kļaviņš Jānis
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Vizulis Izidors
document Slavinska Valentīna
document Ņikonovs Aleksandrs
document Kavale Lūcija
document Kuzmins Vasīlijs
document Prols Jānis
document Aleksāns Oļģerts
document Ciglis JānisRSS