Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Medne Helēna

Raksta ID: 69
Atjaunināts: 06 maijs, 2016

Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" dziedātāja

Dzimusi 1926. gadā

Stāsta pati par sevi: "Lai es eju, kur iedama, Visur mani dziesma sauc.

Atceros savus bērnības gadus, lai gan tie nebija viegli, bet dziesma mani sauca un aicināja. Augu bez tēva. Viņu tikpat kā neatceros. Māmiņa visus mūs skoloja un mācīja darbos. Vecākās māsas gāja pie svešiem strādāt, bet mēs divas jaunākās - mājās.Tikko lopiņus izdzenu no kūts, tā mans dziesmu kamoliņš atšķetinās. Ganos ejot, dziedāju no agra rīta līdz vēlam vakaram. Dziedāju tik skaļi un skaisti, ka varēja dzirdēt kilometrus trīs no mājām. Atceros, ka mūs slavēja teicot " dzied Tereškovas lakstīgalas". Toreiz mēs dzīvojām Tereškovas ciemā. Zināju ļoti daudz dziesmu, bet nezinu kur es tās ņēmu. Skolas gados dziedāju skolas korī.  Jaunības gados - kopā ar jauniešiem dažādos saietos. Apprecējos un vīrs arī bija no dziedātājiem. Dziedājām abi dažādas tautasdziesmas. Pēc vīra nāves ilgu laiku nevarēju attapties. Domāju, ka man saule uz mūžu ir norietējusi un dziesma apklususi, bet , paldies Dievam, gadiem ejot, esmu attapusies un atkal dziedu. Dziedu baznīcas korī, jo tas man ir sirdij tuvs, dziedu folkloras ansamblī, kādreiz arī Viļakas slimnīcas ansamblī. Mani bērni arī visi ir dziedātāji. Sagadījies pat tā, ka znoti arī dzied. Mazmeitiņām visām interesē mūzika un viņas mācās mūzikas skolās - klavieres, akordeonu, kokli."

Teicēju A.Prancānes un H.Mednes dziesmas iekļautas A.Beitānes metodiskajā materiālā „Mēslu talka Ziemeļlatgalē. Balsi”.

Helēna Medne mirusi 2009.gada jūlijā

 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Veinas arhīva: “Abrenīte” kopā ar folkloristu Andreju Krūmiņu (H.Medne otrā no kreisās puses)

K.Barona dienas konferences ieraksts 1986.gadā no Latviešu folkloras krātuves krājuma - dzied Ilziņu ciema sieva, vēlāk Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" teicēja Helēna Medne. Ilziņu ciema sievas (no kreisās puses: Tekla Šaicāne, Helēna Medne, Anna Dubkeviča un Mihalīna Šaicāne) nekad nav pastāvējušas kā ansamblis un šī ir vienīgā kopējā uzstāšanās koncertā

Raksta ID: 69
Atjaunināts: 06 maijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2200
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 06 maijs, 2016 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna