Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Štotaka Marija

Raksta ID: 693
Atjaunināts: 28 septembris, 2013
Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" teicēja un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 1.aprīlī Briežuciema pagasta Dukuļevā. Beigusi Briežuciema septiņgadīgo skolu. Pēc skolas kādu laiku dzīvoja pie vecākās māsas turpat Briežuciema pagasta Kvašņevā un strādāja lauku brigādē. Te arī apprecējās un pārcēlās dzīvot uz Cērpeni, bet vēl pēc trīs gadiem nopirka māju Viļakā. Te dzīvo joprojām.
Dzīvojot Viļakā Marija strādāja Viļakas zonālajā slimnīcā par sanitāri, vēlāk bērnudārzā par auklīti. Pensijā no 1988.gada.

Psalmus dziedāt iemācījās jau bērnībā Briežuciemā kopā ar māsu piedaloties dziedāšanā. Turpināja psalmu dziedāšanu arī Viļakā, ir psalmu vadītāja. Marija dzied kopā ar Valentīnu Dortāni, Luciju Šaicāni, Annu Prancāni, Helēnu Ločmeli, Luciju Pužuli, Antiju Bondarevu, Martu Dortāni. Marija stāsta, ka joprojām skatās, lai uz psalmu dziedāšanu sanāktu vismaz 12 dziedātājas. „Tad skaitās pilnās saļmas”. Un vēl Viļakā psalmus visbiežāk dzied pirms bēru dienā un divpadsmit dienas pēc bērēm.
Marija Štotaka ar „Abrenītes” sievām maija mēnesī dzied pie katoļu baznīcas krusta, kā arī iet dziedāt pie Meirovas krucifiksa. Te dziedāšanu reizi nedēļā vai par divām nedēļām reizi organizē Eleonora Sprukule.
No 1985.gada Marija Štotaka dzied Viļakas etnogrāfiskajā ansamblī „Abrenīte”.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Marija Štotaka 2011.gadā un 80.gados; ar "Abrenītī" A.Beitānes grāmatas atvēršanas svētkos Viļakā 2010.gada martā (pirmajā rindā otrā no labās); ar „Abrenītes” sievām Mitrakalnā 2010.gadā (pirmajā rindā pirmā no kreisās puses)
Raksta ID: 693
Atjaunināts: 28 septembris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2138
Ievietots:: 21 aprīlis, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 septembris, 2013 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna