Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

Bertholde Broņislava

Skatīts: 1858
Ievietots: 02 Nov, 2010
Ināra B.
Atjaunots: 05 Feb, 2013
Ināra B.
Literāte, žurnāliste
Dzimusi 1950. gada 14. novembrī Baltinavas pagastā. Apmēram gadu pēc dzimšanas mājas, kurās viņa nāca pasaulē, tika pārdotas promvešanai, un ģimene pārcēlās uz Kašu ciemu, Broņislavas mātes dzimto pusi. Kad Broņislava bija sešus gadus veca, pēc smagas slimības nomira viņas tēvs, un māte viena pati audzināja trīs bērnus.
1958. gadā Broņislavai (ikdienā sauktai par Brigitu) Baltinavā sākās skolas gaitas. No otrās līdz astotajai klasei viņa mācījās Baltinavas internātskolā, devītajā klasē mācījās Baltinavas vidusskolā, bet desmitajā un vienpadsmitajā - Jēkabpils rajona Biržu internātskolā. Pēc vidusskolas beigšanas strādāja Ogres trikotāžas kombinātā, tad aizbrauca uz Maskavu, kur studēja Maskavas Valsts Pedagoģiskajā institūtā, strādāja skolā Ukrainā. Pēc atgriešanās Latvijā desmit gadus dzīvoja Balvu rajonā un strādāja dažādus darbus gan skolā, gan bērnudārzā, gan kultūras namā un ciemata izpildkomitejā.
1979. gada rudenī Broņislavai apsolīja laikraksta "Vaduguns" literārās lappuses vadīšanu, un tas bija galvenais iemesls, kāpēc viņa aizgāja strādāt uz Balvu rajona laikraksta redakciju. Neskatoties uz priekšniecības maiņu, lappuse "Klātbūtne" tomēr iznāca un tās autori šodien pārsvarā ir zināmi un atzīti cilvēki, arī pirmais šīs idejas atbalstītājs - Vitālijs Sanders. Broņislava Balvu rajona Centrālajā bibliotēkā palīdzēja izveidot un kādu laiku vadīja literāro interešu klubu "Savietis". Dzīvojot Balvu rajonā, piedalījās divos republikāniskajos jauno autoru semināros - dzejā un prozā.
1983.gada rudenī Broņislava pārcēlās uz vīra dzīvesvietu Madonā. Ilgāku laiku bija laikraksta "Stars" korespondente. Madonā dzīvo arī tagad.
Ar parakstu Brigita Bertholde ir publicēti apmēram 300 dzejoļi, kāds desmits īso stāstu, divi garāki lasāmgabali.  Ar šo parakstu sagatavoti izdošanai arī Jāņa Sārta "Zilie krasti" un 1993.gadā izdota pašas bērnu dzejoļu grāmatiņa "Siltumsēta".
Ar parakstu Brigita Rundziņa publicēti kādi trīs desmiti humoresku, ironesku, feļetonu un tamlīdzīgu darbu "Vadugunī", "Starā", "Antizvaigznē". Parakstoties kā Brigita Rundziņa, piedalījusies arī R.Gerkena un žurnāla "Karogs" rīkotajā 4. romānu konkursā 1997.gadā, kur viņas darbs "Izraušanās" tika prēmēts, bet netika izdots finanšu krīzes dēļ. Brigita Bertholde ir vairāku pagaidām neizdotu darbu autore, tajā skaitā arī latgaliski rakstītu.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no B.Bertholdes personīgā arhīva
Citi raksti šajā sadaļā
document Slišāns Antons
document Putniņš Reinholds Valdemārs
document Apšeniece Akula Leontīne
document Benislavska Konstance
document Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
document Dambītis Roberts
document Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
document Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
document Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
document Kalniņš Pēteris
document Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
document Lāpāns Māris
document Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
document Manteifelis Gustavs
document Pastors Antons
document Stradiņa Margarita
document Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
document Aleksejevs Aleksandrs
document Jeromāne Rutta
document Vidāre, Baiba
document Keišs Pēteris
document Slišāne Mārīte
document Keiša Ilze
document Keišs Imants
document Līvzemnieks Viktors
document Ločmelis Alberts
document Logins Jānis
document Mežābele Santa
document Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
document Rasa Jānis
document Vizulis Leontijs
document Andžāne Veneranda
document Martuževa Broņislava
document Rundzāns Valerijans
document Dortāne Eva
document Sanders Vitālijs
document Atpile-Jugane Ineta
document Prancāns Uldis
document Ločmelis Jānis
document Tjunītis Andris
document Sprudzāns Pēteris
document Bužs Andrejs
document Viļuma Edita
document Berķe Dženija
document Boldāns Pēteris (Aussalīts)
document Uršuļska Iveta
document Degums Arvis
document Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)RSS