Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šakina Margarita

Raksta ID: 79
Atjaunināts: 29 decembris, 2021

Folkloras teicēja, Rekavas etnogrāfiskā ansambļa dibinātāja

Margarita Šakina (Šaicāne) dzimusi 1926. gadā Balvu rajona Susāju pagasta „Ilziņos”. Dziedātprieku mantojusi no savas mātes Staņislavas Šaicānes (Medne) - tautas teicējas un šķietami neizsmeļama dziesmu krājuma glabātājas.

Margarita no sešpadsmit gadu vecuma sākusi dziedāt Viļakas baznīcas korī un dziedājusi pirmo soprānu. Skolā mācījusies tikai 6 gadus. Viņa arī - prasmīga audēja un adītāja. No 1966. gada dzīvojusi Rekavā, no 1986. gada dzīvo Ogrē. Margarita dziedājusi visu mūžu. Mainījušies tikai kolektīvi un vietu nosaukumi, kur tas darīts: Viļakas baznīcas koris, Rekavas jauktais koris, Rekavas skolotāju ansamblis, Rekavas etnogrāfiskais ansamblis.

1980. gadā Margarita Šakina dibinājusi Rekavas etnogrāfisko ansambli, bijusi tā pirmā vadītāja un priekšdziedātāja. No 1986. gada viņas dziedātās melodijas pierakstījuši A. Krūmiņš un Z. Sneibe. Dziedājums ieskaņots radio, uzņemts videolentē. Arī, dzīvojot ārpus Latgales, viņa iesaistījusies dažādās tradicionālās kultūras aktivitātēs. Kopā ar tautas mūzikas grupu „Rasa” uzstājusies Latvijas kultūras dienās Francijā. Ogrē dziedājusi ansamblī „Artava”, „Saucējas”. Viņas balss tikusi ierakstīta franču disku sērijā „Inedit - Baltijas Balsis”, uzstājusies kopā ar ansambli „Grodi”, ar „Skandiniekiem”. Piedalījusies starptautiskajos folkloras festivālos „Baltica”, dziedājusi Maskavā, Parīzē un daudzviet Latvijā. Margaritas Šakinas iedziedātās dziesmas glabājas dažādās kolekcijās - Valsts kinofotodokumentu arhīvā, Tautas mūzikas centra arhīvā, Latvijas radio fonotēkā, Latvijas folkloras krātuvē.

Teicēja Margarita Šakina ir Valsts Kultūras fonda mūža stipendiāte un 2001. gadā saņēmusi Lielo folkloras gada balvu par mūža ieguldījumu. Par viņu uzņemta Raita Vulfa filma „Teicēja Margarita Šakina”

Sērijā „Mantojums” 2006. gadā Upe TT izdevusi M. Šakinas ierakstu albūmu „Caur sirdi debesīs”.

Ar 2007.gada 15.marta Ordeņu kapitula lēmumu Margarita Šakina iecelta par Atzinības krusta V šķiras ordeņa kavalieri

Mirusi 2014.gada 27.februārī. Apglabāta Ogres pilsētas kapos. Margaritas Šakinas devums un mantojums tika pieminēts un godināts īpašā pasākumā 2015.gada 16.jūlijā - festivāla "Baltica 2015" mantojuma vakarā "Ozols auga Daugavā " LNB.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Novadpētniecības lasītavas fonda: M.Šakina saņemot augsto apbalvojumu; diska "Caur sirdi debesīs" vāciņš; ar Rekavas etnogrāfisko ansambli (otrā no kreisās puses); kopā ar vīru Boļeslavu etnogrāfiskā ansambļa sastāvā 1981.gadā - foto no F.Slišāna foto arhīva

Režisora Raita Vulfa filmas "Teicēja Margarita Šakina" fragmenti

K.Barona dienas konferences ieraksts 1986.gadā no Latviešu folkloras krātuves krājuma - Margarita Šakina dzied kopā ar Rekavas etnogrāfisko ansambli

Raksta ID: 79
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 3408
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 29 decembris, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna