Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kamzola Valentīna

Raksta ID: 800
Atjaunināts: 21 decembris, 2021

Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1955.gada 4.jūnijā Abrenes rajona "Kašānos". Tagad dzīvo Briežuciema pagasta "Priežulejā".
Skolas gaitas Valentīna uzsāka 1962.gadā Briežuciema astoņgadīgajā skolā, kuru beidza 1970.gadā. 1972.gadā viņa sāka strādāt padomju saimniecībā "Briežuciems" par uzskaitvedi, pēc gada pārcēla darbā par algu grāmatvedi. Strādājot par grāmatvedi, neklātienē pabeidza Malnavas lauksaimniecības rehnikumu, iegūstot grāmatveža specialitāti.
1975.gadā apprecējās, ģimenē izaudzinātas trīs meitas. Vīrs Ēvalds strādāja saimniecībā par traktoristu. No 1992.gada Valentīna dzīvo pa mājām un strādā savā saimniecībā. Laikā, kad abi ar vīru bija bez darba, cepa rudzu maizi un baltmaizi. Daudz ir vārījusi un sējusi sierus. To dara arī tagad, jo mājās diezgan bieži sanāk uzņemt ciemiņus.
Valentīna piedalījusies un darbojusies vairākos pašdarbības kolektīvos: 70.gados dejojusi jauniešu deju kolektīvā, darbojusies dramatiskajā pulciņā, ilgus gadus dziedājusi sieviešu vokālajā ansamblī. No 1998.gada dzied Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī.  Valentīna izaugusi ģimenē, kur dziesmas skanējušas visos svētkos un godos. Tagad tāpat ir arī viņas ģimenē, kad sabrauc meitas. Valentīna vēl šodien atceras daudzas dziesmas, ko savā laikā dziedāja māte un tēvs.
Valentīnai Kamzolai patīk audzēt puķes, patīk sakopta lauku sēta ("Priežulejas" ir nominētas konkursā par sakoptāko sētu), patīk mūsu latgaliešu tradīcijas. Viņa labprāt savās mājās uzņem ciemiņus dažādu nometņu, meistardarbnīcu ietvaros.

Mirusi 2021.gada 26.oktobrī, apglabāta Čudarienes kapsētā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: pie savas mājas; uzstājoties "Baltica" dižkoncertā Kolkā 2006.gadā (otrā no kreisās puses) un pēc lāpu gājiena Kolkā (trešā no labās puses)

Raksta ID: 800
Atjaunināts: 21 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1859
Ievietots:: 07 janvāris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna