Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Prancāne Maruta

Raksta ID: 807
Atjaunināts: 06 jūnijs, 2012
Medņevas folkloras kopas "Egle" dziedātāja
Dzimusi 1962.gada 28.septembrī Vīksnas pagasta Kačupes ciemā. Bērnībā daudz dzīvojusi Medņevas pagasta Lodumas ciemā pie vecmammas. "Dziedāšana man ir mīļa kopš bērnības. Kad biju maza, man ļoti patika klausīties, kā babiņa dzied Dieva dziesmas". Mācījās Maruta Vīksnas pamatskolā, pēc tam Bulduru sovhoztehnikumā. Pēc skolas agri apprecējās un audzināja trīs bērnus. Sākumā dzīvoja Vīksnā un strādāja Vīksnas bērnudārzā, līdz 1999.gadā pārcēlās dzīvot uz Medņevu.
Dziedāt Marutai patika jau kopš pirmās klases. Viņa dziedāja gan skolas ansamblī, gan korī, vēlāk arī tehnikuma korī un kamerkorī. Ar koncertiem tika daudz braukāts pa visu Latviju.1980. un 1981. gadā Maruta ar kori piedalījās Lielajos dziesmu svētkos un Skolēnu dziesmu svētkos. Kad atgriezās Vīksnā, dziedāja ciema ansamblī.
Tā kā dziedāšana ir Marutas sirdslieta, tad, protams, arī Medņevā meklēja iespēju dziedāt. Viņa uzdrošinājās uzrunāt Medņevas etnogrāfiskā ansambļa vadītāju Natāliju Smušku, kura viņu arī paņēma. Tā no 2000.gada Maruta Prancāne dziedāja šajā etnogrāfiskajā ansamblī. "Kādi tik braucieni nav bijuši, bet visvairāk atmiņā ir palicis folkloras festivāls „Baltica” – Cēsīs, Rēzeknē, Kuldīgā, kad tika redzēti un dzirdēti gan mūsu Latvijas novadu etnogrāfiskie ansambļi, gan citu tautu priekšnesumi. Pirmajā festivālā, kur es biju, atmiņā ir palikusi nakts, kad tika palaisti uguņojoši vainagi jūrā. Tas bija neaizmirstams skats”.
Kad 2008.gadā Medņevā izveidojās folkloras kopa „Egle”, Maruta Prancāne bija šī kolektīva sākuma sastāvā. Te viņa dzied joprojām

/informācija sagatavota pēc I.Sokirkas darba "Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku dzīvesstāstu dokumentēšana"/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Maruta ar vīru Juri; folkloras festivāla "Baltica" laikā Kuldīgā (2006)
Raksta ID: 807
Atjaunināts: 06 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2213
Ievietots:: 28 februāris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 jūnijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna