Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Babāne Valentīna

Raksta ID: 810
Atjaunināts: 15 septembris, 2022

Medņevas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1928.gada 14.jūlijā Viļakas pagasta Medņevā. Astoņu gadu vecumā sākās viņas skolas gaitas Semenovas četrgadīgajā skolā. Ģimenē visi dziedāja - brālis Mateušs spēlēja cītaru un vijoli, māsa Malvīne - kokli un vijoli. Sanākot ar kaimiņiem kopā uz tā sauktajām "večerinkām", gāja vaļā lielā izdziedāšanās. 1954.gadā Valentīna pabeidza Rankas lauksaimniecības viengadīgo skolu un strādāja turpat kolhozā „Zelta vārpa” par fermu pārzini.
1958.gadā Valentīna Matisāne apprecējās un pārcēlās uz Lodumas ciemu, kur ģimene uzcēla jaunu māju. Te viņa līdz pat pensijai strādāja kā laukstrādniece.
Valentīna Babāne ir Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībniece kopš tā dibināšanas 1987.gadā. Pēc kolektīva 25 gadu jubilejas pasākuma 2012.gada oktobrī, viņa te vairs nedzied. Kopā ar etnogrāfisko ansambli izbraukājusi vai visu Latviju. Sirdij vistuvākie ir Latgalei raksturīgie "tolku bolsi". Valentīna ansambļa dziesmu pūrā ir ienesusi: „Par upīti dīgu vilku”, „Man patika mīžu druva”, „Muns mīlīs dzeivoj tuoli”, „Bolta vuška”, „Oi, egle, egle”.
Valentīna dzied arī Dieva dziesmas, psalmus, dzied maija mēnesī pie krusta. Psalmus viņa dzied no mazotnes, jo vecākā māsa Tekla Logina allaž ņēma līdzi, kad pati gāja dziedāt. Dziedājusi visu laiku, labprāt dzied arī tagad, ja vien aizved. Dziedāt psalmus iemācījusies arī viņas meita Anita Upīte. Valentīna Babāne stāsta, ka lasījumus lasa visas pēc kārtas, un, ka dzied viņas pēc vecajām grāmatām. Viņa piedalās arī Medņevas tautas namā organizētajās kopīgajās psalmu dziedāšanās, kad aizlūdz par visiem pagasta tā gada mirušajiem.

Valentīna Babāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dzied viņa pie Lodumas krucifiksa.

 
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: V.Babāne 1954.gadā un savās mājās; V.Babāne ar etnogrāfisko ansambli 2004.gadā Jaunannā (priekšā pa labi); Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē (2012)- R.Cibules foto


Video no R.Cibules personīgā arhīva: Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca Rekovā 2005.gadā - Valentīna Babāne dzied kopā ar Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievām (pa kreisi: Silvija Babāne; pa labi: Natālija Smuška, Helēna Zelča)

Raksta ID: 810
Atjaunināts: 15 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1901
Ievietots:: 01 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 15 septembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna