Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pabērza Antonija

Raksta ID: 815
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja, audēja
Dzimusi 1933.gada 28.jūlijā Domenika un Teklas astoņu bērnu ģimenē Gūrovas ciemā. Pirmo un otro klasi mācījusies Sprogu četrklasīgajā pamatskolā, pēc tam vēl divus klases Viduču septiņgadīgajā skolā. Nekādas lielas skolas nav beigusi, bet dzīves skola gan izieta liela. Kolhoza laikos viņa strādājusi par slaucēju, bet sovhoza laikos - strādājusi teļu fermā pie mazajiem teļiem, no kurienes 1988.gadā aizgājusi pensijā.
Antonija saka: "Sākot ar pirmo dienu dziedu ansamblī. Esmu priecīga, ka esmu daudz kur bijusi. Bagāta nekad neesmu bijusi, bet dziesmu pūrs man ir lielu lielais. Mani neaizdziedās nevienās kāzās. Apdziedāšanas dziesmas man stāv prātā pat vēl no bērnu dienām, kad gāja uz kāzām "stuomačūs". Antonija ansamblī tiek mīļi dēvēta par „Ontaninu” vai „Ontūni”. Viņa ir runīga sieva, kurai vārds kabatā nav jāmeklē. Apdziedāšanas dziesmas birst kā pupas, dziesmu pūrs ir neizsmeļams. Pateicoties Antonijai ansamblis šodien dzied vairākas gan draiskas, gan nopietnas dziesmas: „Cik biedīga tij naksniņa”, „Pilna upe boltu zīdu”, „Ai cīmiņi, ai kaimiņi”, „Voi, Dīviņ,(i) Dīvam žāļ”.
Jaunībā Antonija bijusi iecienīta saimniece ar godu galdu klāšanu. Cepusi arī tortes. Pēc darba fermā, Antonija sēdusies pie stellēm un caurām naktīm audusi. Aust viņa  iemācījusies no mammas, arī vērpt un sprēst linus, vilnu, pakulas. Sākuma atļāvusi aust ko vienkāršāku, vēlāk jau sarežģītākus darbus. Audusi dvieļus un kreklu audumus uz divām nītīm, galdautus un dvieļus uz četrām nītīm, vēlāk arī uz sešām nītīm. Audusi zvaigžņu segas uz divām nītīm, bet ar skaliņu bija jāveido raksts. To aušana gājusi lēni – ja dienā noaudusi 80 cm, tas jau bijis rekords. Pēdējos darbus Antonija audusi 90. gados.
Antonija Pabērza audusi arī pēc pasūtījuma – cilvēki atveduši materiālu un izteikuši savas vēlmes, ko audēja īstenojusi dzīvē. Viņas austie dvieļi bijuši izstādē Ates muzejā, kur strādā Antonijas meita Rita Āboltiņa. Vēl 2008.gada septembrī audēja piedalījusies aušanas meistarbnīcā Baltinavā.
Mirusi 2012.gada 14.novembrī, apglabāta Viduču kapos.
/informācija sagatavota pēc I.Sokirkas darba "Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku dzīvesstāstu dokumentēšana"/


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: tautastērpā (no labās puses) (1997); aušanas meistardarbnīcā Baltinavā (2008). A.Pabērzas austie darbi (2011) - I.Bobrovas foto; A.Pabērza Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē (2012)- R.Cibules fotoVideo no Rutas Cibules personīgā arhīva: Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcu noslēgums Vēršukalna muzejā 2005.gada jūlijā - teicēja Antonija Pabērza ar Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievām
Raksta ID: 815
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1971
Ievietots:: 01 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Amatu meistari -> Audējas


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna