Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāne Rozālija

Raksta ID: 82
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2016

Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa teicēja

Rozālija Slišāne dzimusi 1912. gada 18.novembrī Šķilbēnu pagasta Ančipovā piecu bērnu ģimenē. Viņa tikai 3 gadus mācījusies Baltinavas pamatskolā. Dziesmas Rozālija mācījusies no mātes un vecāsmātes. Viņa bijusi Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa galvenā teicēja. Savas labestības, mīļuma un sirds siltuma dēļ ansamblī saukta par Razulīti. Razulītes dzīve, lai cik grūta, bijusi pilna dziesmām un dziedāšanas prieka. Dziedāts vienmēr un visur - radu godos, talkās, mēslus vedot, labības tīrumā, siena pļavā, kāzās, bērēs. Dziedāti aizlūgumi par mirušajiem - saļmas. Viņas galvenā atziņa, ka dziedāšana strādājot nenotiek kā pēc programmas uz skatuves, bet dzīve pati nosaka repertuāru. Tā arī ir galvenā māksla dzīvot - jāzina, jājūt, kad, kur un ko drīkst darīt un dziedāt, tad „nodzīvosi simt gadu visu cienīts un godāts”. Razulīte jau vairāk kā astoņdesmit gadu vecumā uz mēģinājumiem trīs kilometrus attālajos Šķilbēnos gājusi kājām un uz jautājumu „Vai nav par grūtu?” atsmējusi „Vo,vo! As itū vorgumu nagribu sev pīlaist. Man napateik, kai vecenes vaid- ui, navaru, navaru! As vysu varu!”

Viņas no senčiem mantotā dziesma "Mōte muna momuleņa" aizskanējusi pa visu Latviju, jo to savulaik ierakstīja Jānis Šipkēvics.
Rozālija Slišāne, tāpat kā citas Šķilbēnu sievas, dziedājusi saļmas – mirušo aizlūgumus, maijā ar sievām sanākušas kopā un dziedājušas Jaunavai Marijai par godu. Viņa paspējusi aizbraukt gan uz Dziesmu svētkiem un folkloras festivāliem, gan uzturēt kārtībā savu sētu.

Rozālijai Slišānei 2006. gadā piešķirta VKKF mūža stipendija. 

Mirusi Rozālija 2006. gadā un apglabāta Breksenes kapos


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā albūma: R.Slišāne ar vīru Jāzepu; ar etnogrāfiskā ansambļa dziedātājām (vidū); kapu piemineklis Breksenes kapos 2015.gadā (F.Slišāna foto)

Dzied Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja, teicēja, VKKF mūža stipendiāte Rozālija Slišāne (no Voldemāra Ivdra personīgā arhīva) - uzņemts Folkloras nometnes Balkanos laikā 1999.gadā

Raksta ID: 82
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2403
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 26 aprīlis, 2016 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna