Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Laupace Irēna

Raksta ID: 824
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2016
Teicēja, Tilžas folkloras kopas dziedātāja
Dzimusi 1942.gada 2.maijā Tilžas pagasta Ūdrenē "Ozolzīļu" mājās. Tagad dzīvo Tilžā. Mācījusies Pilskalna septiņgadīgajā skolā. Beidzot septiņas klases, bija jāsāk strādāt. Sākumā strādājusi dažādus darbus kolhozā, pēc tam no 1964.gada - Tilžas bērnudārzā, no 1992.gada līdz pensijai - pastā
Kādreiz Irēna Laupace daudz audusi, sagatavojusi pūru gan sev, gan māsai. Pēc vajadzības arī adījusi un šuvusi.
Tilžas folkloras kopā Irēna dzied kopš tā dibināšanas 1988.gadā. Viņa tiek uzskatīta par pirmo dziesmu sācēju, apdziedāšanas un rotāšanas dziesmu zinātāju. Irēna dziesmas mācījusies no mammas un vecmammas, bet laba balss bijusi arī tētim. Sākumā viņa ilgus gadus dziedājusi Tilžas korī, bet sākot dziedāt folkloras kopā, to atstājusi. Tomēr ar kori Irēna piedalījusies gan Dziesmu svētkos Daugavpilī, gan Dziesmu svētkos Rīgā. Toties ar Tilžas folkloras kopu piedalījusies folkloras festivālos "Baltica", daudz uzstājusies savās mājās Tilžā un citur rajonā.
Irēna Laupace piedalījusies Maija dziedājumos pie krustiem, dziedājusi garīgās dziesmas ansambļa sastāvā kapusvētkos


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no personīgā arhīva: I.Laupace (pirmā no kreisās puses) ar mazmeitu (priekšplānā); folkloras kopas sastāvā (ceturtā no labās puses); Tilžas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas svinībās 2013.gada 18.oktobrī (Z.Loginas foto)


Video no Rutas Cibules personīgā arhīva: Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca Tilžā 2005.gadā - teicēja, pirmā dziesmu sācēja Irēna Laupace ar Tilžas etnogrāfiskā ansambļa sievām (no kreisās puses: Emīlija Bankova, Anna Jermacāne, Rita Čipate, Skaidrīte Avotiņa, Anna Čirka, Emīlija Gabrāne, Aina Dimitrijeva, Irēna Laupace ar mazmeitu Madaru. Olga Zelča, Elēna Vaivode, Daiga Jēkabsone, pie cītaras - Ārija Studente)
Raksta ID: 824
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1678
Ievietots:: 14 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2016 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna