Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bruže Lilija

Raksta ID: 859
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Kupravas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1940.gada 24.septembrī Ludzā. 1958.gadā beigusi kādreizējo Abrenes rajona Liepnas vidusskolu. Tajos gados skolā mācījuši ne vien dziedāšanu, bet divas reizes nedēļā bijusi arī kora dziedāšana. Dziedāšanu skolā mācījis skolotājs Pēteris Bricis, kurš vēlāk daudzus gadus strādājis Rekavas vidusskolā. Vasarā bijuši rajona dziesmu svētki Viļakā, arī koru kari. 1955.gadā Lilija piedalījusies Dziesmu svētkos Rīgā, uz tikko uzceltās Mežaparka estrādes. Skolas laikā viņa dziedājusi arī nelielākos ansambļos un duetos.
Pēc vidusskolas mācījusies Lauksaimniecības akadēmijā. Pirmos divus gadus, kad mācības notika Rīgā, Lilija dziedāja ansamblī, ko vadīja Pauls Kvelde. Ansamblis kopā ar deju kolektīviem "Daina" un "Dancis" piedalījušies kopējos koncertos. Pēc mācību pārcelšanas uz Jelgavu, dalība ansamblī pārtrūka. Bet 4.kursā, mācoties Vecaucē, no viņu kursa vien izveidojās ansamblis kora lielumā, kurš kopā ar deju kolektīvu uzstājās koncertos.
Pēc mācībām akadēmijā Lilija vairākus gadus dzīvoja un strādāja novadā, kur nebija skolas, un līdz ar to arī nekādas dziedāšanas. Reizēm sanāca kopā vairāki dziedātgriboši cilvēki ansamblī, bet tas notika tikai epizodiski.
Kad 1972 gadā Lilija Bruže pārcēlās uz Kupravu, te jau bija koris. Tajā vīru balsis dziedāja galvenokārt Žīguru MRS darbinieki, un pēc kāda laika kopā ar Žīguriem izveidojās divi kori - vīru un sieviešu. Tādā veidā viņi piedalījušies 1980.gada Dziesmu svētkos Rīgā. Pēc tam atkal sadalījušies jauktajos koros un piedalījušies 1985.gada Dziesmu svētkos. Tad nākuši laiki, kad kori iziruši un pārveidojušies par vokālajiem vai etnogrāfiskajiem ansambļiem. Kupravā bijuši abi - gan etnogrāfiskais ansamblis, gan vokālais ansamblis, kurā dziedājusi Lilija Bruže. Gadiem ejot vairāki dziedātāji vai nu aizbraukuši darba meklējumos, vai nu aizgājuši aizsaulē. Visu pārmaiņu rezultātā abi ansambļi apvienojušies un tagad uzstājas kā Kupravas etnogrāfiskais ansamblis. Kādu laiku bija arī ansambļa vadītāja. Lilijas kundze gan atzīst, ka viņai etnogrāfiskā dziedāšana ir pasveša, bet galvenais tomēr esot piedalīties un atbalstīt visai trūcīgo un pamazām iznīkstošo lauku kultūras vidi.
No 2010.gada oktobra Lilija Bruže dzīvo Viļakas novada Medņevas pagastā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Raksta ID: 859
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1623
Ievietots:: 26 aprīlis, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 jūnijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna