Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Veina Albīna

Raksta ID: 90
Atjaunināts: 05 janvāris, 2022
Pedagoģe, folkloriste, sabiedriskā darbiniece, Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" vadītāja

Dzimusi 1931.gada 31.janvārī netālu no Viļakas, tagadējā Medņevas pagasta Raču ciemā četru bērnu ģimenē (triju brāļu māsa). Beigusi Viļakas vidusskolu un 1950. gadā turpat uzsākusi darba gaitas. Neklātienē pabeigusi Rīgas pedagoģisko institūtu un līdz 1986.gadam nostrādājusi Viļakas vidusskola. Par labu darbu 70.gadu beigās Albīnai Veinai pieškirts "Tautas Izglītības teicamnieka" goda tituls. 60.-70.gados A.Veina Viļakas kultūras namā un skolā vadījusi dramatisko ansambli un bijusi režisore vairāk kā 10 uzvedumiem. Pēc aiziešanas pensijā astoņus gadus nostrādājusi Rīgā par latviešu valodas pasniedzēju pieaugušajiem. 2003. gadā goda nosaukumu "Dižskolotāja" ieguvēja. Joprojām vada latviešu valodas kursus krievvalodīgajiem, ir aktīva sabiedriska un kultūras darbiniece.

Skolas laikā Albīna Veina dziedājusi korī, tad Balvu rajona skolotāju korī (1964 -1986), no 1985.gada - Viļakas etnogrāfiskajā ansamblī. Kopš 1996.gada Albīna Veina ir etnogrāfiskā ansambļa vadītāja (ansamblis iegūst vārdu "Abrenīte"), piedalījusies visos starptautiskajos folkloras festivālos "Baltica". Viņas vadībā izstrādāts projekts "Etniskā Abrenes novada tautas tērpa atdzimšana", kā rezultātā tapa 16 etnogrāfiski pareizi Abrenes novada tautas tērpi "Abrenītes" sievām.

1998.gada oktobrī Albīna Veina Viļakā nodibina nevalstisko organizāciju dāmu klubs „Marienhauzena”. Sākumā bija tikai 13 dāmas, tagad jau vairāk kā četrdesmit. 2008.gada vasarā vadīts projekts "Dari kopā ar mums - dzīvo interesantāk un vērtīgāk!", kur realizēja tādas aktivitātes kā "Tautasdziesma pret stresu", "Tautas medicīna un lauku pirts", "Jaunumi tradicionālajās rokdarbu tehnikās - šūšanā, izšūšanā, adīšanā, pērļošanā, vilnas velšanā'".

Ar 2005.gada 12.oktobra Ordeņu kapitula lēmumu Albīna Veina kļūst par Atzinības krusta Lielās sevišķās pakāpes goda zīmes īpašnieci. Par ieguldījumu kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanā un pilnveidošanā viņu 2006.gadā apbalvo ar Viļakas pilsētas Domes Atzinības rakstu. No 2007.gada 14.novembra ir Latvijas Ordeņu brālības biedre.

2009.gada decembrī Valsts Kultūrkapitāla fonds A.Veinai piešķir mūža stipendiju. 2021.gada 28.novembrī Albīna Veina devusies mūžības gaitās.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Veinas personīgā arhīva: A.Veina kopā ar A.Loginu un M.Sirmo pieņemšanā pie Valsts prezidentes (2000); A.Veina pie savām lilijām (2006)

Raksta ID: 90
Atjaunināts: 05 janvāris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 7
Skatījumi:: 2999
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 05 janvāris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna