Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
 
Meklēt:     Detalizēta meklēšana
Pārlūkot kategorijas:
Ziņa autoriem

Informācijai!

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1100 vienības, bet ir doma to turpināt.
Tāpēc aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem un personībām, papildināt, labot un precizēt esošo informāciju, sūtīt interesantas fotogrāfijas.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.

 

E, Ē

Skatīts: 1487
Ievietots: 14 May, 2012
Admin A.
Atjaunots: 14 May, 2012
Admin A.
Eglājs Augusts - skat. Pokrotnieks Ciprijans.

Egļevas ciema krucifikss uzstādīts 1992 Susāju pag. Egļevā, ceļa Balvi-Viļaka malā pie Ņizinsku ģim. mājas, kuri arī izgat. kr.  ir 59 cm augsta kokgriez. Jēzus figūra. Pie krusta ir soliņš dievlūdzējiem.

Eniņa Ģertrūde (1926) – ārste. Dzim. Viļakā. Dr. hab. med. (1969). LMA docētāja (kopš 1954), Nervu slimību katedras vad. (1973-92). Profesore (1973). Pētījusi smadzeņu asinsvadu slimības. Strādā Gaiļezera slimnīcā Rīgā.

Ēvels Jānis (1878-?) – skolotājs, sabiedr. darb. Skolot. (kopš 1917). Balvu patērēt. b-bas biedrs, revīz. komisijas loc., valdes loc. un priekšsēd., pils. bāriņtiesas loc. (1922-36). Skolot. Balvu ebreju pamatsk. (1927), skolas pārzinis (1930). Apbalv. ar Triju Zvaigžņu ord. V šķ. noz. (1930).

Ēvels Pēteris (1886-?) – skolotājs. Dzim. Balvu pag. Ozolsalās. Strād. Viļakas 6-kl. pamatsk. (1925-30). Skolas pārzinis Balvu stacijas skolā (1930) un Kupravas skolā (1941). Viens no pirmajiem apbalvots ar krūšu noz. N. b. skolotājs. Vadījis kori ar kuru pied. Jaunlatg. apr. dziesmu svētkos Balvos (1936) un Jaunlatgalē (1937). Apbed. Balvu pareiztic. dr. kapsētā.

Ezerrieksts – Balvu rajona atturības klubs, sabiedr. org. Dib. 1982.28.II. Mērķis: cīņa par veselīgu dzīves veidu, cīņa pret alkohola, narkotiku lietošanu, smēķēšanu. Galv. darba formas – lekcijas, disputi, bezalkohola sadzīves tradīc., uzstāšanās darba kol., māc. iest., sanāksmēs, semināros. Plaša sadarb. ar dažādām raj. iest. un org., presi. Prezid. A.Bužs (kopš 1982).

Ezersalas senkapi atrodas Vectilžas pag. pie Ezersalām purvainā mežā. Vēlais dzelzs laikm. Saglab. 9 uzkalniņi ~ 1 m augsti un 8-9 m diam., sapostīti ar centrālo rakuma bedri. Par  ir ziņas no 1926. Valsts noz. arheoloģ. piem.

Eži– Viļakas KN folkloras kopa dibināta 2000 Viļakā. Vad. Indra Dadžāne un Liena Muraškina.
Citi raksti šajā sadaļā
document A, Ā
document B
document C
document D
document G
document H, I, J
document K, Ķ
document L, Ļ
document M
document N, Ņ
document O
document P
document R
document S
document Š
document T
document U, Ū
document V
document Z, Ž
document 1. IevadsRSS