Sakarā ar to, ka šobrīd lasītavā lasīšana uz vietas ir ierobežota, informējam, ka esam vienojušies ar "Vaduguns" redakciju par iespēju lasīt pēc iespējas jaunākus laikraksta numurus Kultūrvēstures datu bāzē -

Sekojiet līdzi informācijai!