Balvu Centrālā bibliotēka

Tirgus ielā 7, Balvi
Darbdienās: 10.00-18.00
Sestdiena: 9.00- 15.00
jūnijā, jūlijā, augustā sestdienās nestrādā
Svētdiena- brīvdiena
Katra mēneša pēdējā piektdiena- spodrības diena

Pārrobežu projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” ietvaros Balvu Centrālā bibliotēka ir iegādājusies vēl jaunas grāmatas, kuras noderēs jaunajiem, esošajiem uzņēmējiem, kā arī tiem, kuri tikai plāno savu dzīvi saistīt ar uzņēmējdarbību.

 

 

Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!

Ziņu lapa Nr. 2

Bizness bibliotēkā? Jā, tas ir iespējams!


"Ne tikai grāmatas" ir pārrobežu sadarbības projekts ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā), iesaistot bibliotēkas vietējo iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmējspēju attīstīšanā.
Biedrība "Radošās Idejas", Balvu novada pašvaldība un Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka ir apvienojušas spēkus, lai veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu bibliotēku darbā, bibliotēkām kļūstot par uzņēmējdarbības veicinātājām reģionos. Projekts uzsākts 2019. gada maijā un noslēgsies 2021. gada maijā.
 
 
 
Apvienojot grāmatas & biznesu...
 • Pakalpojumu un aprīkojuma pilnveidošana biznesa atbalsta organizācijās (6 iestādēs) & telpu renovācija bibliotēkās (3 telpās)
 • 2 mācību vizītes un kopīga vasaras skola bibliotēku, pašvaldību un NVO darbiniekiem, kā arī uzņēmējiem
 • Tiešsaistes rokasgrāmata uzņēmējiem par dažādu IT iespēju izmantošanu
 • Individuāls atbalsts un konsultācijas mazajiem uzņēmējiem, kas vēlas attīstīt savu darbību
 • Vietējie pasākumi uzņēmējiem un plašākai sabiedrībai (vismaz 4 Latvijā un 4 Krievijā)
 • Vismaz 40 MVU saņems individuālu atbalstu un vismaz 120 personas piedalīsies dažādās projekta aktivitātes
 

Bibliotēkas pārsteidz un uzdrošinās

No 2020. gada jūnija līdz novembrim paveiktais:

 • Esošie un topošie uzņēmēji Balvos, Latvijā un Dedovičos, Krievijā pilnveidoja zināšanas un prasmes, piedaloties semināros "Kā uzsākt savu biznesu", "E-komercijas tirdzniecības platformas", "Digitālais mārketings un sociālajās platformas biznesam", "Par produkta /pakalpojuma dizaina nozīmi" un "Kā atrast savu nišu biznesā!".
 • Balvu Centrālās bibliotēkas zālē novembrī un decembrī  norisinās Ziemeļlatgales uzņēmēju ražotās produkcijas izstāde ”Iepazīšanās randiņš ar uzņēmēju”, izstādē piedalās 10 uzņēmēji. 
 • Turpinās biznesa literatūras iegāde bibliotēkās un aktīva uzņēmēju informēšana par jaunieguvumiem. Dedovičos iegādāta programmatūra mazajiem uzņēmumiem.
 • Balvos uzsākta sadarbība ar Balvu Valsts ģimnāziju un Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, tajā skaitā bibliotēkas biznesa literatūras jaunieguvumu popularizēšanai jauniešu vidū.
 • Turpinās individuāla atbalsta sniegšana 23 mazajiem uzņēmumiem Latvijā un 20 mazajiem uzņēmumiem Krievijā, tostarp vizuālās identitātes un produktu dizaina izstrādei, reklāmas fotoattēlu un video veidošanai, mārketinga plānu sagatavošanai u.c.
 • Oktobrī notika otrā projekta mācību vizīte Balvos tiešsaistes un klātienes formātā. Latvijas puses dalībnieki pulcējās Balvos, Balvu Centrālās bibliotēkas radošajā lasītavā, savukārt kolēģi no Dedoviču rajona Centrālās bibliotēkas mācību vizītē piedalījās attālināti. Projekta partneri iepazinās ar projekta asociētā partnera Bauskas Centrālās bibliotēkas pieredzi uzņēmējdarbības bibliotēku veidošanā, apsprieda izaicinājumus un idejas biznesa bibliotēku darbības pilnveidošanai.
 • Priecājamies, ka mūsu uzņēmēji ir atvērti jaunajam un sper drošu soli pretī inovācijām tirgū, izmantojot projektā pieejamo atbalstu!
 

Kas notiks tālāk?

Līdz projekta noslēgumam 2021. gada maijā:

 • Partneri turpinās kopīgu darbu pie inovatīviem risinājumiem pakalpojumu uzlabošanai bibliotēkās, lai veicinātu uzņēmējdarbības iespējas un paaugstinātu uzņēmējspējas vietējās kopienās.
 • Dedovičos tiks veikts kosmētiskais remonts Krasnije gorki un Poselkovajas bibliotēkās, Krievijā
 • Tiks publicēta tiešsaistes rokasgrāmata uzņēmumiem, sniedzot padomus IT iespēju izmantošanā. Tā tiks publicēta tiešsaistē latviešu un krievu valodā, būs pieejama arī mobilā versija.
 • Turpināsies vietējie pasākumi, piedāvājot apmācības vietējiem uzņēmējiem un mudinot dažādas vietējās sabiedrības grupas sākt uzņēmējdarbību. 
 • Bibliotēkas turpinās papildināt biznesa literatūru, kas būs pieejama uzņēmējiem un cilvēkiem, kas interesējas par biznesa uzsākšanu.
 • Tiks organizēti vietējie projekta noslēguma pasākumi - izstādes, iepazīstinot ar projekta ietvaros uzņēmumiem sniegtā individuālā atbalsta rezultātiem.
 • Notiks projekta noslēguma tikšanās, kurā partneri atskatīsies uz projektā izdarīto un diskutēs par turpmākās sadarbības iespējām.
 

Sazinies ar mums!

Biedrība "Radošās Idejas"
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
www.creativeideas.lv

Balvu novada pašvaldība
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
www.balvi.lv

Pašvaldības finansēta kultūras iestāde "Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka"
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
http://dedcrb.kulturu.ru

Uzziniet vairāk par projektu šeit

2020. gada 25. jūnijā Rīgā, Latvijā

Balvu un Dedoviču bibliotēkas iesaistās uzņēmējdarbības veicināšanā lauku reģionos

Projektā “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka apvieno spēkus, lai veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu bibliotēku darbā, bibliotēkām kļūstot par uzņēmējdarbības veicinātājām reģionos.

"Ne tikai grāmatas" ir pārrobežu sadarbības projekts ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā). Projekta pirmajā gadā īstenota virkne aktivitāšu, iesaistot bibliotēkas vietējo iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmējspējas attīstīšanā.

2019. gada augustā Salacgrīvā norisinājās projekta vasaras skola. 30 dalībnieki – bibliotēku, pašvaldību un NVO darbinieki, kas strādā ar mazajiem uzņēmumiem, kā arī uzņēmēji – piedalījās lekcijās, semināros, vizītēs un pieredzes apmaiņas aktivitātēs, lai rastu inovatīvus risinājumus pakalpojumu uzlabošanai bibliotēkās un vietējās uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. 2020. gada februārī notika pirmā projekta mācību vizīte Dedovičos, Krievijā. Vizītes laikā projekta partneri dalījās pieredzē un zināšanās, kā arī kopīgi strādāja pie uzņēmējdarbības bibliotēku attīstīšanas Balvos un Dedovičos.

Pilnveidotas Balvu Centrālās bibliotēkas telpas un aprīkojums, lai izveidotu ērtas un viegli pieejamas telpas, kur organizēt uzņēmēju tikšanās, tīklošanās un apmācības. Turklāt jaunizveidotā izstāžu vadības sistēma bibliotēkas zālē sniedz iespēju atspoguļot vietējo uzņēmumu darbu Ziemeļlatgalē, vairojot uzņēmējdarbības garu vietējā sabiedrībā. Pirmā izstāde notika 2019. gada decembrī, izstādot vietējās tekstilmākslinieces Anneles Slišānes darbus.

Lai palīdzētu iekarot plašākus tirgus, 2019. gada nogalē un 2020.gada pirmajā ceturksnī atklāta konkursa rezultātā tika izvēlēti 23 mazie uzņēmumi Latvijā un 21 mazais uzņēmums Krievijā individuālā atbalsta saņemšanai atbilstoši to vajadzībām, tostarp vizuālās identitātes un produktu dizaina izstrādei, reklāmas fotoattēlu un video veidošanai, mājaslapu izveidei, mārketinga plānu sagatavošanai u.c.
Otrajā projekta gadā tiks turpināts aktīvs darbs ekonomiskās aktivitātēs veicināšanai lauku reģionos. Lai veicinātu vides funkcionalitāti uzņēmēju veiksmīgai darbībai, turpināsies telpu labiekārtošana Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Dedoviču rajona Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs – Poselkovas bibliotēkā un Krasnogorskas lauku bibliotēkā.

Otrā projekta mācību vizīte notiks Balvos. Partneri turpinās kopīgu darbu pie inovatīviem risinājumiem pakalpojumu uzlabošanai bibliotēkās, lai veicinātu uzņēmējdarbības iespējas un paaugstinātu uzņēmējspējas vietējās kopienās. Asociētais partneris Bauskas Centrālā bibliotēka dalīsies pieredzē uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku izveidē. Tiks organizēti izglītojoši pasākumi Balvos un Dedovičos, piedāvājot apmācības vietējiem uzņēmējiem un mudinot dažādas vietējās sabiedrības grupas sākt uzņēmējdarbību. Pasākumi notiks projekta ietvaros uzlabotajās telpās.

Tiek iegādāta biznesa literatūra, kas būs pieejama bibliotēkās uzņēmējiem un cilvēkiem, kas interesējas par biznesa uzsākšanu. Bibliotēkās jau šobrīd ir pieejamas vairākas uzņēmējdarbības grāmatas un žurnāli. Visbeidzot, tiks publicēta tiešsaistes rokasgrāmata uzņēmumiem, sniedzot padomus un ātras atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par informācijas tehnoloģiju un lietojumprogrammu iespēju izmantošanu ikdienas darbībā. Tā tiks publicēta tiešsaistē latviešu un krievu valodā, būs pieejama arī mobilā versija.

Projektā iesaistīti arī trīs asociētie partneri. Bauskas Centrālā bibliotēka dalīsies ar pieredzi biznesa bibliotēku tīkla izveidē Latvijā un Lietuvā, savukārt Dno un Porhovas rajonu bibliotēkas Krievijā pārņems labo praksi, lai pilnveidotu bibliotēku darbu uzņēmējdarbības veicināšanā.

Projekts sākās 2019. gada 31. maijā un tiek īstenots 24 mēnešus Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Biedrība “Radošās Idejas”:
Sanita Putniņa
Projekta vadītāja
Telefons: +371 2831 6943
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Balvu novada pašvaldība:
Arnita Gaiduka
Projekta koordinatore
Telefons: +371 2916 9593
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka:
Larisa Jegorova
Projekta koordinatore
Telefons: +7911 366 3629
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 supports joint efforts for addressing cross-border development challenges and promotes sustainable use of existing potential of the area across border between the European Union and Russian Federation. The Programme website is www.latruscbc.euProjekta “Ne tikai grāmatas” vasaras skola 2019. gada augustā Salacgrīvā, Latvijā

 


Projekta “Ne tikai grāmatas” pirmā mācību vizīte 2020. gada februārī Dedovičos, Krievijā

 

Pārrobežu projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” ietvaros Balvu Centrālā bibliotēka ir iegādājusies grāmatas, kuras noderēs jaunajiem, esošajiem uzņēmējiem, kā arī tiem, kuri tikai plāno savu dzīvi saistīt ar uzņēmējdarbību.

 
   
 
Vietne izmanto sīkdatnes!
Balvu centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē tiek izmantotas mūsu un trešo pušu sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.
Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”. Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.