No 25.jūnija līdz 28.jūnijam Dedovičos (Krievija Pleskavas apgabals) norisinājās pirmā partneru tikšanās, projekta dokumentu parakstīšana un pasniegšana starptautiskajam projektam, kuru finansē ES 1.
Notika iepazīšanās ar Dedoviču rajona Centrālās bibliotēkas direktori-projekta koordinatori Krievijā Larisu Jegorovu. Arī Dedoviču rajona priekšsēdētājs Genādijs Afanasjevs atsaucīgi novērtēja iespēju piedalīties šajā projektā.

Tika apmeklētas asociēto partneru Porhovas un Dno rajonu bibliotēkas, kā arī Krasnije Gorki un Ciema bibliotēka. Šīm bibliotēkām projekta ietvaros tiks veikts kosmētiskais remonts.
Šajās dienās notika partneru biedrības “Radošās idejas”, Balvu novada pašvaldības un Dedoviču Centrālās bibliotēkas iepazīšanās un darbības prezentācija, detalizēts projekta satura izklāsts, projekta darba grupu un uzraudzības komisijas sēdes.
Balvu novada pašvaldību pārstāvēja izpilddirektores vietniece, uzraudzības grupas dalībniece Gunta Raibekaze, Balvu Centrālās bibliotēkas direktore, projekta uzraudzības komisijas dalībniece Ruta Cibule, Balvu Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre, projekta koordinatore Latvijā Evita Arule un Balvu novada pašvaldības speciāliste darbā ar uzņēmējiem, projekta eksperte Gunta Božoka.
 

1 ES programma Lat-Rus CBC projekts LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu