Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāzē, kuru bibliotēka veido kopš 2007.gada, jau bija ielikta informācija un fotogrāfijas par 108 krucifiksiem, kurus bibliotēkas direktore Ruta Cibule bija dokumentējusi 2008. un 2009.gadā. Tā kā bija pagājuši jau desmit gadi, gribējās zināt, kas ar šiem krucifiksiem šajā laikā noticis. Tāpēc Ruta 2019.gada maijā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu vēlreiz apsekoja visus bijušā Balvu rajona, tagad četru novadu, krucifiksus, kurus nofotografēja.

Šobrīd Kultūrvēstures datu bāzē jau esošajiem ierakstiem un 11 no jauna izveidotajiem ierakstiem pievienotas 234 fotogrāfijas, kā arī papildināta informācija par vairākiem krucifiksiem.
Ieskaties , lai būtu zinošs! Pie daudziem krucifiksiem jau maijā cilvēki sanāks kopā, lai dziedātu un lūgtos Svētās Jaunavas Marijas godam.