Balvu Centrālā bibliotēka ir guvusi atbalstu Latgales kultūras programmas projektu konkursā, saņemot finansējumu apmācību “Darba instruments - saskarsme” Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem organizēšanai.

2019. gadā Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem izveidojās lieliska sadarbība ar Narmadas Tautskolu . Ar Latgales kultūras programmas palīdzību tika organizētas nodarbības, lai saprastu kā reaģēt un sniegt pakalpojumu, ja bibliotēkā iegriežas klients no sociāli nelabvēlīgas vides. Tas ļoti iedvesmoja bibliotēku darbiniekus, jo pasniedzēja palīdzēja saskatīt atbildi jebkurai situācijai, kas no bibliotekāru puses tika piedāvāta kopējai analizēšanai.

Prieks par iespēju turpināt šo sadarbību un papildināt zināšanas un praktiskās iemaņas saskarsmes jautājumos, definējot saskarsmi kā galveno darba instrumentu jebkura profesionāla jautājuma risināšanai.