Balvu CB uzticamais lasītāj!

Aicinām Tevi piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā aptaujā par lasīšanas paradumu maiņu ārkārtējās situācijas periodā no 12. marta līdz 12. maijam.

Aptaujas mērķis ir izzināt, kāds bija ārkārtējās situācijas iespaids uz lasāmo saturu un lasīšanas ieradumiem, kas tieši un kādā veidā tika lasīts.

Lūdzam atbildēt par norādīto ārkārtējās situācijas sākuma periodu līdz 12. maijam!

Aptauja norisināsies līdz 31. maijam, tā ir anonīma. Iegūtie dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā. Aptauja aizņems aptuveni 5–10 minūtes.

Pateicamies jau iepriekš par atsaucību!