Šogad vasarā bibliotēka realizēja VKKF atbalstīto projektu ""Tautastērpu stāsti" Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāzē". Tautastērps ir nozīmīga un nacionāli savdabīga latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa, kas dažādu tradīciju ietvaros ir nepārtraukti attīstījies. Tas nesaraujami saistīts ar Dziesmu svētku tradīciju, bet arvien pieaug cilvēku skaits, kuriem tautastērpu gribās savā īpašumā.

Cik tādu tautastērpu īpašnieku varētu būt mūsu reģionā?

Jau iepriekš nedaudz apzinājām cilvēkus, kuriem ir savi tautastērpi, un, kuri būtu gatavi dalīties ar stāstu: kā nonācis līdz vajadzībai pēc sava tautastērpa, kā izvēlējies meistarus, kuri darinājuši kādu apģērba daļu vai pats darinājis, kādos godos velk savu tautastērpu utt. Tāpat projekta laikā noorganizējām nelielas fotosesijas dabā un iemūžinājām tautastērpa valkātājus skaistās fotogrāfijās. Savāktie tautastērpu stāsti un fotogrāfijas parāda katra tērpa īpašo unikalitāti, kā arī popularizē meistarus, kuriem ir attiecīgās tautastērpa darināšanas prasmes.

Šoreiz tie ir vienpadsmit stāsti. Tā sanāca, ka pirmos atradām un uzrunājām tieši šos tērpu valkātājus. Paldies Daigai Brezinskai, Eduardam Buravecam, Martai Gailumai, Astrīdai Krainai, Lienei Pipurei, Imantam Slišānam, Ivetai Sviklānei, Lilitai Šneperei, Valdai Vancānei, Evitai Zarembai-Krīgerei. Tāpat paldies Ivetai Gabrānei un Balvu novada muzejam par Abrenes tautastērpa stāstu un fotogrāfijām. Paldies Rutai Cibulei par skaistajām fotogrāfijām.

Visus stāstus un fotogrāfijas var skatīt Kultūrvēstures datubāzē

Projekta laikā mums ar Rutu laimējās satikt šos fantastiskos cilvēkus - katru ar savu tautastērpu, katru ar savu stāstu. Gribētos, lai šie stāsti iedvesmo arī Jūs!

Projekta vadītāja Ināra Bobrova

Skaidrītes Šneperes izšūtā villaine /Rutas Cibules foto/