Aicinām ielūkoties mūsu novadpētniecības resursos un iepazīt prāvesta Alberta Budžes (1930-1957-2017) personību un viņa pētnieciskos darbus. Fotogrāfijas, intervijas presē, grāmatas, avīzes, žurnāli - tas viss novadpētniecības lasītavā, kā arī mūsu veidotajās datubāzēs.

Ielūkojies:

# Virtuālajā izstādē

# Kultūrvēstures datu bāzē

# Novadpētniecības datu bāzē apkopoti 115 ieraksti par Albertu Budži, kā arī viņa raksti tādos izdevumos kā "Tāvu zemes kalendars", "Katōļu Dzeive", "Dzimtenes Balss", "Vaduguns", "Zemturis", "Lauku Avīze", "Acta Latgalica", "Latgales Laiks" u.c.

 

Pētniek, varbūt ir radusies iedvesma grāmatas tapšanai?!