Domājot par savu skolēnu drošību internetā, Balvu Valsts ģimnāzija uzrunāja Balvu Centrālās bibliotēkas Drošākā interneta vēstnesi Evitu Aruli novadīt droša interneta Zoom lekciju 7.-12. klašu kolektīviem.

16.,17.,19. februārī novadītajās Zoom lekcijās piedalījās 321 dalībnieks. Tiešsaistes laikā aicinājām skolēnus domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. Ar kādiem riskiem var nākties saskarties interneta vidē un kā mūs ietekmē digitālie algoritmi. Martā Zoom nodarbības pie Evitas saplānojuši arī Balvu sākumskolas klašu kolektīvi.

Bibliotēka ir resurss, izmantojiet!

Esi zinošs, esi drošs!