Balvu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku aicina visus lasītmīļus , bet galvenokārt 5.klašu skolēnus, piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībā, kas Latvijā norisināsies jau 4 gadu.
LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

ej.uz/7tq1

Labākajam lasītājam septembra beigās būs jādodas uz Rīgu, LNB, lai lasītu savu mīļāko grāmatu!
Ja Tu esi 5. klases skolēns un gribi piedalīties, sazinies ar savu bibliotekāru, skolotāju vai Balvu Centrālo bibliotēku!