Biedrība “Dramaturgu asociācija”, ar sponsores Vinetas Atvaras atbalstu, ir izdevusi dramaturģes, literatūrzinātnieces, mediķes Birutas Zujānes pieredzes stāstu “Mana aritmētikas grāmatiņa”.
Autore apraksta paņēmienu ‘saskaitīšana’, kam pamatā ir divi vienādi cipari. Mērķauditorija ir īpašie bērni un visi tie, kas palīdz bērnam mācīties, bet grāmatiņa var noderēt arī pirmsskolas vecuma bērniem.
Autorei ir vēlme iedvesmot vecākus, lai kopā ar bērnu mācītos un apgūtu skaitīšanas prasmes. Grāmatiņas galvenais varonis ir bērns. Viņš mācās saskaitīt, zīmē, spēlē improvizētas klavieres, smejas, kad “6 govis danco polku, 4 mušas sēž uz ragiem”, vingro, dod vārdus cilvēciņiem un iet ar tiem pastaigā gar jūru, pa pļavu.

Grāmatiņā bērns ir radošā procesā. Procesā, kas sagādā prieku, spēlējoties, ne baidoties, ka kļūdīsies vai nezinās.

Grāmatiņa ir Draugs, ar kuru var būt kopā katru dienu.

Grāmata ir izdota A5 guļformātā ar spirāli, apjoms: 88 lappuses un pielikumi (tabulas, ciparu kartītes utt.) aploksnēs uz vākiem.