Tālrunis jautājumiem 64522110.

Aicinām izmantot šādus attālināti pieejamos resursus un pakalpojumus:

Lasīt e-grāmatas 3td e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv,

Ar attālināto piekļuvi no mājas izmantot bibliotēkas abonēto datu bāzi www.Letonika.lv,

Izmantot Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku https://www.lndb.lv/,

Izmantot #Ēkultūras piedāvājumu,

Saņemt konsultācijas dažādu e-pakalpojumu lietošanā,

Saņemt konsultācijas par datu bāzu un 3td e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv lietošanu.