Balvu novada pašvaldībai ir piešķirta valsts budžeta dotācija valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) izveidei Tilžas pagasta bibliotēkā, Brīvības ielā 3A, Tilžā, Tilžas pagastā, 7 200,00 EUR apmērā.

Līdz 2021.gada 31.decembrim pašvaldībai ir jāierīko un jāaprīko VPVKAC paredzētās telpas, lai jau 2022.gadā tas varētu uzsākt darbu.

Lasi vairāk