Šodien,28.decembrī - Antona Slišāna dzimšanas dienā, pirmās izlaušanās spēles latgaliski “Pīci panti” atklāšanas brīdis.

Izlaušanās istabas ierīkotas Balvu novada Upītē slēgtās skolas ēkā.

Vairāk lasi upite.lv un balvi.lv