Tiek aicināti 7., 8.klašu kolektīvi pieteikties Informācijas stundai “Mācies gudri!”

  • Darbosimies noderīgās datu bāzēs
  • Izpētīsim bibliotēkas kataloga iespējas
  • Uzzināsim kā kļūt par lasītāju E-grāmatu bibliotēkā
  • Mācīsimies izmantot telefonu jēgpilni