Šī Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija tika izveidota sadarbojoties dažādām Latvijas bibliotēkām, arhīviem, muzejiem un arī uzņēmumiem. Un tās tapšanā savu ieguldījumu ir devušas arī Balvu Centrālā bibliotēka, Viļakas bibliotēka, Kupravas bibliotēka. Kolekcija pieejama te: https://industria.lndb.lv/ , un tajā vienkopus ir iespēja aplūkot vēsturiskas fotogrāfijas, laika asi ar nosaukumu maiņām, atrašanās vietu, arhīvu materiālus par tādiem vēsturiskiem objektiem kā Balvu gaļas kombinātu, Drenu cauruļu rūpnīcu “Kuprava”, Viļakas linu fabriku.

Darbs pie Industriālā mantojuma kolekcijas veidošanas aizsākās 2018. gadā, apzinot iespējamos industriālā mantojuma kolekcijas mērogus. Līdz ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)" sākās arī aktīvais sadarbības partneru kopīgais darbs, izvērtējot un apkopojot informāciju un materiālus par vairāk nekā 100 dažādiem Latvijā ražojošiem uzņēmumiem.

ERAF projekta ietvarā Industriālā mantojuma kolekcijā ievietoti 20 000 digitālie objekti no muzeju priekšmetu un arhīvu dokumentu krājumiem. Kopumā kolekcija ir daudz plašāka un bagātīgāka, jo tā papildināta arī ar citu sadarbības partneru digitālajiem objektiem. Par dažādu uzņēmumu vēsturi izveidots vairāk nekā 300 lappušu liels informācijas masīvs, atspoguļojot dažādas rūpniecības nozares dažādos vēstures periodos.