"Gan priekos, gan bēdās.
Gan darbos, gan nedarbos.
Gan mierā, klusumā, gan trakotā negaisā.
Gan ar saules stariem siltumā, gan zem lietus lāsēm aukstumā.
Māmiņa mums blakus ir.”

Pievienojamies mūsu lasītājam Nikam un sveicam visas māmiņas viņu skaistajos un īpašajos svētkos!