Īstenots Latvijas Nacionālās bibliotēkas administrēts projekts “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”.

Balvu novada publisko bibliotēku grāmatu klāsts papildināts ar pieredzējušu ekspertu objektīvi izvēlētiem kvalitatīviem izdevumiem 3070 eiro vērtībā.

Jau pavisam drīz grāmatas būs mūsu plauktos un gaidīs lasītājus!

Attēlā: grāmatas sagatavotas sūtīšanai un novada bibliotēkām