2020. gada 6. martā Balvu Centrālajā bibliotēkā pulcējās 24 Balvu reģiona labākie lasītāji , lai cīnītos par lasīšanas čempiona titulu!

1. vietu ieguva Tilžas vidusskolas 5. klases skolniece Amanda Avotiņa, kura lasīja T. Parvelas grāmatu "Muris un Vufs",

2. vieta Balvu pamatskolas 6. klases skolniecei Annija Tiltiņai par M.Runguļa "Gliemežvāks" lasījumu,

3. vieta Balvu pamatskolas 5. klases skolniecei Guntrai Gibalai par H.K.Andersena pasakas "Meža gulbji" lasījumu

3. mazā vieta Tilžas pamatskolas 5. klases skolniecei Samantai Normantei, kura lasīja A.Volcas grāmatu "Eva, Niks un es".

LNB Skaļās lasīšanas finālā Rīgā Balvu reģionu pārstāvēs Amanda Avotiņa!

Paldies visiem čaklajiem lasītājiem un viņu atbalstītājiem –skolotājiem un bibliotekāriem!