Atsaucoties uz Latvijas valdības Krīzes vadības padomes lēmumu,

sestdien, 14.03. plānotā aktivitāte "Māmiņ, tēti! Aizved mani uz bibliotēku! "

nenotiks.