Trešdien Balvu Centrālajā bibliotēkā ciemojās čaklie  piecgadīgie bērnu žūrijas grāmatu lasītāji no pirmsskolas izglītības iestādes Pīlādzītis kopā ar skolotāju Aiju, lai atcerētos un kopā pārrunātu izlasītās grāmatas.  Kas bija vainīgs, ka bruņiniekam sāpēja zobi? Kādi kaimiņi dzīvoja meitenes mājā? Kāda  grāmata bibliotēkā tika atrasta  priekš Benija un daudz citi jautājumi, uz kuriem vajadzēja atbildēt mazajiem lasītājiem. Visgrūtākais tomēr vēl bija priekšā, kad vajadzēja piešķirt grāmatām  pirmo, otro un trešo vietu! Tomēr visi savu uzdevumu izpildīja godam!

Paldies skolotājām un visiem čaklajiem lasītājiem!