Vai Tu zini, kas ir "Bērnu žūrija?"

Bērnu žūrija ir valsts kultūrkapitāla lasīšanas veicināšanas mērķprogramma, kas darboties sāka 2002. gadā 245 bibliotēkās Latvijā, iesaistot 5425 jaunus lasītājus par Bērnu  žūrijas ekspertiem, aktīviem grāmatu lasītājiem, vērtētājiem un ieteicējiem.

Arī mūsu bibliotēkā Bērnu žūrija darbojas jau 9 gadus!

Ja 2002. gadā iesaistījās 32 bērni, tad 2010. gadā jau 96 eksperti!

 VKKF mērķprogrammas "Bērnu žūrijas" mērķis ir

  • veicināt bērnos lasītprieku!
  • iesaistīt vecākus, skolēnus, skolotājus, bibliotekārus un pašvaldību vadītājus par aktīviem dalībniekiem lasīšanas veicināšanas programmas attīstībā visā Latvijā

Bibliotēka, kura iesaistās šajā projektā , saņem grāmatu kolekciju, kas paliek bibliotēkas īpašumā.

Bērni, kas piedalās Bērnu žūrijas darbā, kļūst par Bērnu žūrijas ekspertiem, kuri

  1. paraksta lasīšanas līgumu- rakstveida apņemšanos noteiktā laikā izlasīt sava vecumposma grāmatas
  2. grāmatu lasīšana un vērtēšana notiek 4 vecumgrupās: 1.-2. kl.. 3.-4. kl., 5.-7. kl., 8.-9.kl.
  3. Izvērtējot izlasītās grāmatas, eksperts ar anketas palīdzību nominē 3 labākās grāmatas

Anketas bibliotēkas darbinieki nosūta Bērnu žūrijas centrālei LNB Bērnu literatūras centrā.

Apkopojot visus bērnu grāmatu vērtējumus visā Latvijā, lielajos Lasīšanas svētkos Rīgā kļūst zināmas bērnu  mīļākās, interesantākās grāmatas.