Tev patīk lasīt grāmatas? Gribi iepazīties ar jaunākajām bērnu grāmatām, bet
veikalā tās ir dārgas?
Bet varbūt Tev ir daudz brīva laika un Tu nezini kā to pavadīt?

Tad Tev laiks kļūt par Bibliotēkas lasītāju!

Droši nāc uz Balvu centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu!

Atnākot uz bibliotēku, Tu jau esi Bibliotēkas apmeklētājs:

  • Tu vari lasīt grāmatas un žurnālus uz vietas
  • Aplūkot izliktās izstādes
  • Spēlēt dažādas spēles
  • Skatīties animācijas filmiņas
  • Izmantot interneta pakalpojumus
  • Vienkārši satikties ar draugiem

Bibliotēkas lasītājs kļūsi tad, kad vēlēsies izņemt grāmatas uz mājām, bet pirms tam Tev:

bibliotekāre iedos Galvojumu, kurš mammai vai tētim būs jāaizpilda.
Kad aizpildītais galvojums būs atnests uz bibliotēku,
bibliotekāre Tevi iepazīstinās ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
Tie ir jāievēro!

Kopā ar grāmatām Tev tiks izsniegta arī Lasītāja karte,
kurā tiks ierakstīts grāmatu skaits un atdošanas datums.
Tas ir jāievēro!