Noslēgusies UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa. Paldies visiem, kuri atsaucās aicinājumam un iesaistījās šīs nedēļas aktivitātēs!

Balvu Centrālās bibliotēkas Informācijas pakalpojumu punkta un radošās lasītavas vecākā bibliotekāre Evita Arule novadīja piecas lekcijas vairāk nekā 170 klausītājiem.

Balvu novada skolu bibliotekāru metodiskā atbalsta jomas sanāksmē tika novadīta lekcija, lai rosinātu bibliotekārus savās skolās iedzīvināt UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļu oktobrī un Drošāka interneta mēnesi februārī.

No PII “Pīlādzītis” tika uzrunāti vecākās grupiņas bērni un skolotājas uz Informatīvi izglītojošo nodarbību "Pirms internetu lieto Tu, atceries par drošību!". Bērni interaktīvā veidā tika rosināti neizpaust sensitīvu informāciju svešiniekiem un ievērot citus drošības pasākumus video zvana laikā. Bērni uzzināja, kā rīkoties, ja redz saturu, kas izraisa nepatīkamas sajūtas; Ko nedrīkst savās viedierīcēs darīt bez pieaugušo atļaujas.

Balvu novada bibliotekāru seminārā tika novadīta lekcija “Mākslīgais intelekts – iespējas un riski”.

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēni un viņu audzinātāji tika uzrunāti uz lekciju “Medijpratības aktualitāte”. Lekcijā jaunieši tika informēti par medijpratības aktualitāti un būtību; Rosināti domāt par savu digitālo pēdu, par kibermobinga, sekstinga sekām; Informēti, kā pasargāt sevi no dažādiem krāpniecības veidiem.

Balvu Novada skolu direktoru vietnieku metodiskā atbalsta jomas sanāksmē, tika novadīta lekcija par “Medijpratības aktualitāti”. Mērķis – rosināt savās skolās aktualizēt medijpratībai veltītas aktivitātes.