Balvu Centrālā bibliotēka

Tirgus ielā 7, Balvi
no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim
Pirmdien 10.00 - 18.00
Otrdien 10.00 - 18.00
Trešdien 10.00 - 18.00
Ceturtdien 10.00 - 18.00
Piektdien, sestdien, svētdien SLĒGTS.

 

 

 

 

 

“Ziemeļlatgales detektīvi” iecerēta kā spēle, kas atmodina pētnieku Tevī. Tev būs iespēja iejusties detektīva lomā un interaktīvā veidā iepazīt Ziemeļlatgales dabas un kultūrvēstures objektus, kā arī tūrisma piedāvājumu. Varēsi ceļot arī virtuāli datu bāzēs, kā arī kļūt par ekspertu grāmatu, žurnālu un avīžu pasaulē! Piedaloties Tu pilnveidosi savas ceļošanas prasmes, digitālās prasmes un attīstīsi informācijas meklēšanas prasmes.

Rezultātā iegūsi ne vien bagātīgus ceļojuma iespaidus un zināšanas, bet arī būs iespēju pacīnīties par vērtīgām balvām no “Zvaigzne ABC”!

Ziemeļlatgales (Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu) apceļotājiem, 21 vietā (Balvos, Balvu pagastā, Rugāju pagastā, Tilžas pagastā u.tt.) būs jāmeklē atbildes uz 5 – 7 jautājumiem. Balvu un Viļakas pilsētās – uz 10 jautājumiem. Jautājumi būs dažādi. Daļu no tiem varēsi atbildēt, kad būsi apmeklējis kādu konkrētu objektu vai uzņēmēju. Atceries, ka pirms došanās obligāti piesaki savu apmeklējumu, kur tas tiek norādīts! Ņem vērā arī, ka saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī, daži no objektiem var nebūt pieejami kādā laika posmā. Uz daļu jautājumu atbildes atradīsi, iepazīstot bibliotēku apkopotos novadpētniecības materiālus, kā arī dažādas datubāzes.

Lieliski sabiedrotie Tev būs Balvu Centrālās bibliotēkas veidotā Kultūrvēstures datu bāze, Novadpētniecības datu bāze, kā arī LNB Digitālā bibliotēka.

Spēle norisināsies elektroniski aplikācijā “Actionbound”. Spēle norisināsies līdz 31.oktobrim.

Kā spēlēt spēli “Ziemeļlatgales detektīvi”?

Balvu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku aicināja visus lasītmīļus, bet galvenokārt 5.klašu skolēnus, piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībā, kas Latvijā norisinās jau 4 gadu.

Uz aicinājumu atsaucās deviņi grāmatu lasītāji. Šoreiz, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, konkurss noritēja attālināti, dalībniekiem iesūtot savu izvēlētās grāmatas lasīto teksta fragmentu elektroniski, bet žūrijai tos kopīgi noklausoties.

Visvairāk punktu un ceļazīmi uz finālu Rīgā pārstāvēt Balvu reģionu, ieguva Adrians Jonaitis no Balvu sākumskolas 5.a klases. Viņš lasīja fragmentu no A.Vanagas grāmatas “Plastmasas huligāni”, uzsverot mūsdienu aktuālo problēmu – cīņu ar plastmasas radīto piesārņojumu pasaulē.

2.vietu ieguva Elīza Pužule, 5.klases skolniece no Žīguru pamatskolas, kura pārliecinoši, dzīvi un emocionāli lasīja M.de Koks un J. Fanistendālas grāmatas “Rozija un Musa, meitene un zēns” fragmentu.

3.vietu ieguva Patrīcija Ivanova, 6.c klases skolniece no Balvu sākumskolas, pārliecinoši un droši lasot K. Olsones grāmatas “Stikla bērni” fragmentu.

Paldies par dalību konkursā un izteiksmīgo savas izvēlētās grāmatas prezentēšanu un fragmenta lasīšanu:

Marekai Zujevai no Rugāju vidusskolas, kura raiti un drosmīgi lasīja V.Belsevičas grāmatas “Bille” fragmentu, labi pamatojot savas grāmatas izvēli;
Anetei Dzenei no Tilžas vidusskolas, kura aizraujoši lasīja Dž.Kinnija grāmatas “Grega dienasgrāmata” fragmentu, raisot interesi izlasīt turpinājumu;
Naurim Stāmeram no Balvu sākumskolas, kurš lasīja J.Klīdzēja grāmatas “Cilvēka bērns” fragmentu, žūrija novērtēja Naura centību un prasmi uzstāties publikas priekšā;
Karīnai Avotiņai no Tilžas vidusskolas, kura ļoti dzīvi un emocionāli lasīja N.Nosova grāmatas fragmentu “Kā Nezinītis kļuva par muzikantu”;
Guntrai Gibalai, kura lasīja Ē.Hanteres grāmatas “Klanu kaķi” fragmentu un kura prata izveidot labu kontaktu ar klausītāju, varēja redzēt, ka mīl dzīvniekus, jo gan grāmata izvēlēta par tiem, gan fonā savi mājas mīluļi;
Sonorai Puķītei no Balvu sākumskolas, kura brīvā un nepiespiestā gaisotnē lasīja L.Dokrila grāmatas “Dārsija Bērdoka” fragmentu, parādot savas teicamās lasīšanas prasmes.

Žūrijas komisijas locekļi – Balvu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece pamatdarbības jautājumos Vita Romanovska, Balvu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un IT nodaļas vadītāja Iluta Mežule un Dace Bratuškina, ļoti čakla lasītāja mamma, kas pratusi savu mīlestību pret grāmatu nodot savam dēlam Nikam, vērtēja dalībniekos spēju ar stāstu aizraut auditoriju, dikciju, atbilstošu uzsvaru lietojumu, prasmi veidot emocionālu kontaktu ar auditoriju un prasmi izmantot savu balsi.

Žūrijas komisijas locekļi pateicas ikvienam konkursa dalībniekam, jo katrs bija centies un gatavojies, ar savu lasīju spēja aizraut un ieinteresēt, un novēl, lai nezūd lasītprieks un vēlme sevi pierādīt arī citos konkursos.

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības ir konkurss 11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Konkurss notiek trīs posmos – sacensības skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Jūsu atbildes būs nozīmīgs ieguldījums mūsu jaunizveidotā novada sekmīgā un saskaņotā attīstībā!

Tāpēc, lūdzu, velti pāris minūtes laika anketas aizpildīšanai!

Aptauja iedzīvotājiem

Aptauja uzņēmējiem

Aptaujas anketas iespējams aizpildīt arī rakstveidā:

Drukātā veidā anketu var saņemt un aizpildīto aptaujas veidlapu lūdzam nogādāt:

BALVOS:
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, 1.stāva iesniegumu pastkastītē;
Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus ielā 7;
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (San-tex norēķinu centrā), Partizānu ielā 14;
Balvu novada tūrisma informācijas centrā, Brīvības iela 46;
Sporta ielā 1, (Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa, Balvu novada pašvaldības policija);
Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 52, iesniegumu pastkastītē.

PAGASTOS:
· Balvu pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

· Bērzpils pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

· Briežuciema pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

· Bērzkalnes pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

· Lazdulejas pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

· Kubulu pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

· Krišjāņu pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

· Tilžas pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

· Vectilžas pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

· Vīksnas pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

Ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.
Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un vēlas mūsu iedzīvotāji un uzņēmēji, lai apzinātu jaunās pašvaldības darbības pilnveidošanas virzienus un noskaidrotu Jūsu viedokli par jaunizveidotā Balvu novada attīstības iespējām, tendencēm, esošajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Tādēļ iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti līdz š.g. 21. jūnijam aizpildīt elektronisku aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.

Abu dokumentu izstrādātājs ir teritorijas attīstības plānošanas uzņēmums „METRUM”, kura uzdevums kopā ar esošajām novadu pašvaldībām ir novērtēt jaunveidojamā Balvu novada pašvaldības rīcībā esošos resursus, piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, kā arī sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu. Darbs pie dokumentu izstrādes turpinās, organizējot tematisko darba grupu sanāksmes un noskaidrojot Jūsu, iedzīvotāju un uzņēmēju, viedokli. Pēc jaunās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas redakciju izstrādes, tās tiks nodotas publiskajai apspriešanai, kuras laikā ikviens varēs iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem un sniegt savu viedokli.

Bibliotēkai ir “DELFI plus” maksas abonements. Tas dod pieeju unikālam saturam – ekskluzīvām intervijām, padziļinātiem analītiskās žurnālistikas materiāliem, augstvērtīgiem dzīvesstila rakstiem, īpašām reportāžām un aprakstiem.

Ja esat ieinteresēts kādu rakstu izlasīt pilnībā, pieprasījumu sūtiet uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ar lielu prieku paziņojam, ka ir atbalstīts Balvu Centrālās bibliotēkas projekts “Interaktīva spēle “Ziemeļlatgales detektīvi”” Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” atklātajā projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2021”.

Šī projekta mērķis ir Latgales reģiona kultūrvides, amatniecības un uzņēmējdarbības izzināšana un atpazīstamības veicināšana, izmantojot praktiskās ceļošanas un digitālās izpētes prasmes. Projekts tiks realizēts laika posmā no 3.maija līdz 15.decembrim. Spēle būs pieejama mobilajā aplikācijā “Actionbound”. Tajā varēs iesaistīties jebkurš interesents, kas vēlas aktīvi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku Ziemeļlatgalē, kā arī interaktīvā veidā iepazīt šejienes dabas un kultūrvēstures objektus, tūrisma piedāvājumu, grāmatas un publikācijas presē, kas publicētas saistībā ar minēto apvidu. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apceļotājiem, katrā vietā (pilsētā vai pagastā, kopumā – 21 vieta) meklēt atbildes uz 5 – 7 jautājumiem. Balvu un Viļakas pilsētās – uz 10 jautājumiem. Jautājumi ir sagatavoti tā, lai tie ietvertu nepieciešamību apmeklēt kultūrvēstures objektus un uzņēmējus. Daļa jautājumu veidoti tā, ka atbildi iespējams atrast pētot reģiona Kultūrvēstures datu bāzi, Novadpētniecības datu bāzi vai atrodot konkrētu materiālu kādā no reģiona bibliotēkām.

Aktīvākie spēles dalībnieki saņems balvas no apgāda “Zvaigzne ABC”.

Projekta vadītāja Sarmīte Vorza (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

 
   
 
Vietne izmanto sīkdatnes!
Balvu centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē tiek izmantotas mūsu un trešo pušu sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.
Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”. Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.