Balvu reģiona bibliotēku darba pārskats par 2020. gadu

Balvu reģiona bibliotēku darba pārskats par 2019. gadu

Balvu Centrālās bibliotēkas darba pārskats par 2018.gadu

Balvu reģiona bibliotēku darba pārskats par 2017. gadu
Balvu Centrālās bibliotēkas darba pārskats par 2017.gadu

Balvu reģiona bibliotēku darba pārskats par 2016. gadu
Balvu Centrālās bibliotēkas darba pārskats par 2016.gadu

Pārskats par darbu ar bērniem Balvu reģiona bibliotēkās par 2015.gadu
Pārskats par darbu ar bērniem Balvu CB 2015.gadā
Balvu reģiona bibliotēku darba pārskats par 2015.gadu
Balvu CB pārskats par darbu 2015.gadā

Pārskats par darbu ar bērniem Balvu reģiona bibliotēkās par 2014.gadu
Pārskats par darbu ar bērniem Balvu CB 2014.gadā
Balvu reģiona bibliotēku darba pārskats par 2014.gadu
Balvu CB pārskats par darbu 2014.gadā

2013.gads- darbs ar bērniem BalvuCB
Pārskats par darbu ar bērniem Balvu reģiona bibliotēkās 2013. gadā
BALVU REĢIONA BIBLIOTĒKU DARBA PĀRSKATS PAR 2013. GADU
Balvu Centrālās bibliotēkas darba pārskats par 2013.gadu

BALVU REĢIONA BIBLIOTĒKU DARBA PĀRSKATS PAR 2012.GADU
Pārskats par darbu ar bērniem Balvu centrālajā bibliotēkā 2012. gadā
BALVU CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012. GADĀ

BALVU REĢIONA BIBLIOTĒKU DARBA PĀRSKATS PAR 2011.GADU
BALVU CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ
Pārskats par darbu ar bērniem Balvu CB bērnu literatūras nodaļā 2011. gadā

Balvu Centrālās bibliotēkas 2010.gada pārskats
Balvu CB bērnu un jauniešu nodaļas darbības pārskats 2010.gadā