Balvu Centrālā bibliotēka

Tirgus ielā 7, Balvi
no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim
Pirmdien 10.00 - 18.00
Otrdien 10.00 - 18.00
Trešdien 10.00 - 18.00
Ceturtdien 10.00 - 18.00
Piektdien, sestdien, svētdien SLĒGTS.

     APSTIPRINU

Balvu centrālās bibliotēkas

direktore

 R.Cibule

07.02.2011., Balvos

 

Balvu centrālās bibliotēkas sabiedriskā interneta pieejas punkta izmantošanas noteikumi

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Noteikumi nosaka datortehnikas un interneta izmantošanu, darbību, lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību.

1.2. I punkta un tā lietotāja pienākumus un tiesības nosaka bibliotēkas nolikums un i punkta izmantošanas noteikumi, kuros nepieciešamības gadījumā, izmaiņas un papildinājumus ierosina un apstiprina bibliotēkas direktore.

1.3. Datora un interneta izmantošana ir bez maksas un tā ir pieejama ikvienam reģistrētam bibliotēkas lietotājam.

1.4. Par izdrukām, un citiem sniegtajiem pakalpojumiem jāmaksā pēc Novada domes noteiktajiem izcenojumiem.

2. Datora un interneta lietotāja tiesības un pienākumi

2.1. Pirmo reizi reģistrējoties bibliotēkā lietotājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpilda bibliotēkas reģistrācijas karti un iepazīstas ar „Datoru un interneta izmantošanas noteikumiem”, apliecinot ar parakstu to ievērošanu.

2.2. Pirms pakalpojuma izmantošanas precīzi jānorāda darba uzsākšanas un beigšanas laiks apliecinot to ar parakstu.

2.3. Lietotājam  ir tiesības izmantot internetu ne vairāk kā 1 stundu dienā. Ja lietotājs internetu izmanto mācību, vai darba vajadzībām, bibliotēkas darbinieks ir tiesīgs laiku pagarināt.

2.4. Lietotājiem,  kuri vēlas izmantot i punkta pakalpojumus, ir iespēja  rezervēt laiku piezvanot pa tālruni 4522111 vai personīgi pie i punkta bibliotekāra

              2.4.1. ja reģistrētais lietotājs, bez informēšanas, kavē 15 minūtes no rezervētā laika sākuma, šo laiku ir tiesīgs izmantot cits klients;

              2.4.2. Pie datora drīkst atrasties tikai viens lietotājs.

2.5. Radušos problēmu gadījumā bibliotēkas darbinieks, sniedz konsultācijas un praktisku palīdzību.

2.6. Lietotājam jāseko datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darbības režīms (parādās trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), par to jāziņobibliotēkas darbiniekam.

2.7. Ikviens pakalpojumu saņēmējs ir atbildīgs par datortehnikas korektu lietošanu. Par jebkuriem bojājumiem, kas radušies lietotāja vainas dēļ, lietotājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar šo bojājumu novēršanu.

2.8. Lietotājam atļauts saglabāt datnes (failus) cietajā diskā. Bibliotēka neatbild par saglabāto datņu drošību un konfidencialitāti. Lietotāja saglabātās datnes būs pieejamas jebkuram bibliotēkas lietotājam, un var tikt izdzēstas bez brīdinājuma datora tīrīšanas laikā.

2.9. Lietotājs drīkst saglabāt informāciju personīgajos datu nesējos, kuri ir labā tehniskā stāvoklī.

2.10. Atļauts izmantot bezvada internetu, par to informējot bibliotēkas darbinieku.

2.11. Mācību laikā skolu audzēkņiem interneta pieeja no plkst.14.00.

2.12. Datora un interneta izmantošana tiek pārtraukta 10 min pirms bibliotēkas darba laika beigām.

2.13. Bibliotēkai ir tiesības slēgt interneta lasītavu apmeklētājiem uz laiku, ja tajā notiek profesionālie apmācību kursi vai semināri bibliotēku darbiniekiem.

2.14. Apmeklētāju pienākums ir pilnībā ievērot datora un interneta izmantošanas noteikumus, kā arī bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas un iekšējās kārtības noteikumus.

2.15. Ikvienam lietotājam stingri jāievēro LR un starptautiskās likumdošanas normas un Internet tīkla etiķete.

2.16. Ikviens Balvu CB publiskā interneta  pieejas punkta lietotājs atbildīgs par visu saturu, kuru ievieto vai publicē internetā, kā arī jebkuru informāciju, komentāriem, sludinājumiem, ilustratīviem materiāliem tekstiem, fotogrāfijām, video, vai citu informāciju.

2.17. Lietotājs zaudē tiesības izmantot datora un interneta pakalpojumus uz laiku (no 1-6 mēnešiem), ja ir pārkāpis izmantošanas noteikumus.

2.18. Par virsdrēbēm, somām un bez uzraudzības atstātajām vērtībām bibliotēka atbildību neuzņemas.

2.19. Tiem Bibliotēkas apmeklētājiem, kam ir parādu saistības ar Bibliotēku, datoru izmantošana tiek liegta līdz pilnīgai saistību nokārtošanai

3. Lietotājiem aizliegts

3.1. Kategoriski aizliegts aiztikt elektriskos vadus un to savienojumus (kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.), aizliegts pašam ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu.

3.2. Uzstādīt papildus programmatūru neatkarīgi no tās pieejamības licences.

3.3. Bojāt pieejamo datortehniku un telpu aprīkojumu.

3.4. Apmeklēt erotiska, pornogrāfiska un vardarbību saturošas interneta lapas, kuru aplūkošana nav pieņemama sabiedriskās vietās.

3.5. Spēlēt vardarbīgas datorspēles.

3.6. Nepilngadīgie lietotāji nedrīkst apmeklēt interneta adreses, kuras paredzētas personām no 18 gadiem.

3.7. Atrasties pie datora ar pārtikas produktiem vai dzērieniem. Atrasties sabiedriskās vietās nepieņemamā apģērbā, alkohola reibumā.

3.8. Trokšņot, skaļi sarunāties, lietot mobilos tālruņus, vai citas darbības, kas traucē citu lietotāju vai darbinieku darbu.

3.9. Aizliegts publiskot informāciju, kas ir nepatiesa, maldinoša, nelegāla, aizskaroša, aizvainojoša, apdraudoša vai neslavu ceļoša.

 
   
 
Vietne izmanto sīkdatnes!
Balvu centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē tiek izmantotas mūsu un trešo pušu sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.
Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”. Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.