Balvu Centrālā bibliotēka

Tirgus ielā 7, Balvi
Darbdienās: 10.00-18.00
Sestdiena: 9.00- 15.00
jūnijā, jūlijā, augustā sestdienās nestrādā
Svētdiena- brīvdiena
Katra mēneša pēdējā piektdiena- spodrības diena

IZDEVUMU MEKLĒŠANA

IZDEVUMU REZERVĒŠANA UN LIETOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA

 

Izlasiet šo pamācību!

 

IZDEVUMU REZERVĒŠANA UN LIETOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA
Grāmatas un citus izdevumus rezervēt (pasūtīt), kā arī pagarināt izdevumu lietošanas termiņu iespējams
• pa tālruni bibliotēkas darba laikā – 64522110
• elektroniski Balvu Centrālās bibliotēkas kopkatalogā
• uz vietas bibliotēkā


GRĀMATU VAI CITU IZDEVUMU REZERVĒŠANA INTERNETĀ
Lai izmantotu šo pakalpojumu, lasītājam:
• jābūt reģistrētam Balvu Centrālās bibliotēkas lietotājam;
• jāsaņem lietotāja vārds un parole.
Ja lasītājs ir reģistrēts Balvu Centrālajā bibliotēkā un saņēmis autorizācijas datus, viņam ir iespējams:
• pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura izsniegta citam lasītājam,
• pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem,
• pieprasīt termiņa pagarinājumu.


Lai elektroniski rezervētu grāmatu, lasītājs:
1. Atver Balvu Centrālās bibliotēku tiešsaistes kopkatalogā sadaļu "Lietotāja informācija"
2. Autorizējas šķirklī „Lietotāja informācija”.
3. Šķirklī „Meklēšana datubāzēs” meklē vajadzīgo grāmatu vai citu izdevumu, atzīmējot datubāzu sarakstā „Lokālais katalogs” interesējošās datubāzes.
4. Izdevumam, ko vēlas rezervēt, apskatās informāciju, nospiežot pogu „Eksemplāri” (apraksta labajā pusē).
5. Izvēlas eksemplāru tajā bibliotēkā, kurā vēlas rezervēto izdevumu saņemt, un veic pasūtījumu, nospiežot pogu „Pasūtīt”.
6. Ja ailē „Pasūtīšana” pretī izvēlētajam eksemplāram ir datums, izdevums līdz šim datumam jau ir izsniegts citam lasītājam.
Pasūtījumu veikt iespējams arī šādā gadījumā - nospiežot uz datuma hipersaites un pēc tam –pogu „Pasūtīt”. Pasūtījums tiks ievietots rindā.


Jāatceras, ka:

 • vienlaikus var rezervēt ne vairāk kā 2 izdevumus,
 • grāmatu rezervēšanas pasūtījumi tiek izskatīti katru darba dienu plkst.11.00,
 • rezervētie izdevumi bibliotēkā jāsaņem 2 dienu laikā no rezervācijas apstiprināšanas brīža,
 • sistēma automātiski liedz rezervēšanas iespēju parādniekiem!

7. Nākamajā bibliotēkas darba dienā pēc plkst. 11.00 apskatās savu lietotāja kontu šķirklī „Lietotāja informācija”:

 • Ja izdevums rezervēts (sk. „Rezervētie”), dodas uz bibliotēku, jo pēc norādītā laika rezervācija tiek atcelta!
 • Ja izdevums ir izsniegts citam lasītājam un pasūtījums ir ievietots elektroniskajā rindā (sk. „Rindas”), būs redzams datums, kad izdevumu varēs saņemt, t.i. - kad lasītājam, pie kura ir grāmata, tā ir jānodod.
 • Ja rezervācija atteikta (sk. „Pasūtītie” – Izvēlne „Lasītāja pasūtījumi” – „Atteiktie”), būs norādīts iemesls.

Lai pārbaudītu no bibliotēkas paņemto izdevumu atdošanas termiņu, lasītājs:
1. Bibliotēkā saņem lietotāja vārdu un paroli.
2. Atver Balvu Centrālās bibliotēkas tiešsaistes kopkatalogu (balvi.biblioteka.lv/alise)
3. Autorizējas šķirklī „Lietotāja informācija” un izvēlnē „Izsniegumi” redz visus ierakstus par bibliotēkā paņemtajām grāmatām, kā arī to atdošanas termiņus;
4. Izvēlnē „Laikā nenodotie” - par grāmatām, kuru atdošanas termiņš jau beidzies un kuras steidzīgi jāaiznes atpakaļ uz bibliotēku.


Lai pagarinātu atdošanas termiņu, lasītājs:
1. Autorizējas un atver izvēlni „Izsniegumi”.
2. Pie vajadzīgās grāmatas kolonnā „Statuss” ieklikšķina „Prasīt pagarinājumu” (īpaši pieprasītām grāmatām termiņš netiek pagarināts).
3. Kamēr bibliotekārs izskata pieprasījumu, izsniegto grāmatu sarakstā redzams statuss „Pagarinājuma pieprasījums”.
4. Kad pagarināšanas pieprasījums ir izskatīts (statuss tiek nomainīts atpakaļ uz „prasīt pagarinājumu”), jauno atdošanas datumu var redzēt kolonnā „Termiņš”
5. Pagarināšanu var veikt tikai līdz atdošanas datumam. Ja tas nav izdarīts, automātiski tiek aprēķināta kavējuma nauda.
6. Grāmatu lietošanas termiņu pagarināt iespējams arī pa tālruni bibliotēkas darba laikā –64522110 , kā arī uz vietas bibliotēkā.
 

 • Abrene
 • Akcija „Mana muiža”. Balvu reģiona muižas un pilis
 • Amatniecība. Amatnieki
 • Armija. Zemessardze. Policija
 • Atmiņu pieraksti
 • Balvi
 • Balvu reģiona literāti
 • Balvu reģions
 • Balvu reģiona pagasti (19)
 • Bibliotēku vēsture
 • Dabas objekti
 • Dejas
 • Dzimtu vēsture
 • Folkloras ansambļi. Folkloras svētki. Vietējās folkloras pieraksti. Konkursa „ Apleicīne” un „ Apleicīne 2” materiāli
 • Kārlis Ulmanis un Latgale 1905.-1907.g. Balvu reģionā. Draudzīgais aicinājums
 • Konkursa „No pirmajiem kolhoziem līdz Neatkarīgai Latvijai” materiāli
 • Kori. Pūtēju orķestri
 • Kultūras darbs
 • Latgales novads
 • Latgales partizānu pulks. Piemineklis „Staņislavs”. Nacionālie partizāni
 • Latgaliešu valoda. Vietvārdi
 • Lauksaimniecība Balvu reģionā
 • Lāčplēša kara ordeņu karavīri. Latvijas Valsts apbalvojumi
 • Maize. Maizes cepēji
 • Balvu Centrālās bibliotēkas rīkoto konferenču materiāli
 • Mākslinieki. Mākslas skolas
 • Medicīna. Medicīnas darbinieki
 • Mežsaimniecība. Mežu vēsture
 • Muzeji. Prese. Žurnālistika
 • Mūzika. Mūzikas skolas. Notis
 • Novadnieki preses materiālos
 • Novadnieku enciklopēdija
 • Novadnieku sarakste
 • Preses materiāli par Litenes notikumiem 1941. Gadā
 • Reģiona kapsētas
 • Reģiona skolu vēsture
 • Reliģiskās konfesijas. Baznīcas. Draudzes. Garīdznieki. Reliģiskie rituāli (maija dziedājumi, saļmu dziedāšana)
 • Represijas. Represētie. Aizsargi
 • Sporta vēsture
 • Tautas teātris
 • Transports. Ceļi
 • Tūrisma maršruti Latgalē
 • Uzņēmējdarbība Balvos un Balvu reģionā
 • Viļaka
   

Periodiskie izdevumi par Latgali t.sk. arī par Balvu reģionu:


A 12 (kopš 2012. g.)

Acta Latgalica (1965-2004)

Baltinavas Vēstis (kopš 2009. gada)

Balvu Atmoda (1989-1993)

Balvu Brīvība (1996-2003)

Balvu Novada ziņas ( kopš 2007. g.), kopš 2009. g. elektroniski

Balvu Taisnība (1950-1965)

Dzeive (1948-1984)

Katōļu Dzeive (kopš 1989. g.)

Katoļu kalendārs (kopš 1990.g.)

Kurmenīte (kopš 1997.g.), kopš 2010. g. aprīļa elektroniski

Latgola (1946-1954)

Latgolas Bolss (1953-1985)

Latgolas Vōrds (1919-1940)

Latgaļu Ziņnesis (1985-1988)

Mōras Zeme (1989-1994)

Olūts (Nr. 4 (1943. g.); un kopš Nr.7 (1947.g.) līdz mūsdienām

Susāju Vēstis (2008)

Tāvu zemes kalendars (kopš 1946. g.)

Periodiskie izdevumi par Latgali t.sk. arī par Balvu reģionu:


A 12 (kopš 2012. g.)

Acta Latgalica (1965-2004)

Baltinavas Vēstis (kopš 2009. gada)

Balvu Atmoda (1989-1993)

Balvu Brīvība (1996-2003)

Balvu Novada ziņas ( kopš 2007. g.), kopš 2009. g. elektroniski

Balvu Taisnība (1950-1965)

Dzeive (1948-1984)

Katōļu Dzeive (kopš 1989. g.)

Katoļu kalendārs (kopš 1990.g.)

Kurmenīte (kopš 1997.g.), kopš 2010. g. aprīļa elektroniski

Latgola (1946-1954)

Latgolas Bolss (1953-1985)

Latgolas Vōrds (1919-1940)

Latgaļu Ziņnesis (1985-1988)

Mōras Zeme (1989-1994)

Olūts (Nr. 4 (1943. g.); un kopš Nr.7 (1947.g.) līdz mūsdienām

Susāju Vēstis (2008)

Tāvu zemes kalendars (kopš 1946. g.)

Vaduguns (sākot ar 1963. g.), kopš 2009. gada arī elektroniski

Viļakas novadā (kopš 2010.g.), kopš 2009. g. decembra arī elektoniski

Zemturs (1999-2000)

Vaduguns (sākot ar 1963. g.), kopš 2009. gada arī elektroniski

Viļakas novadā (kopš 2010.g.), kopš 2009. g. decembra arī elektoniski

Zemturs (1999-2000)

 
   
 
Vietne izmanto sīkdatnes!
Balvu centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē tiek izmantotas mūsu un trešo pušu sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.
Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”. Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.