Autors: Autoru kolektīvs

Lessons Learned, Sarunas ar pasaules biznesa līderiem

Mainoties biznesa videi, pārmaiņas nepieciešamas arī uzņēmumā, un tās jārealizē, iekams vilciens nav aizgājis. Šādā situācijā vadītājiem jāzina, kā pareizi uzrunāt savu komandu un klientus, pārvarēt birokrātiju, pārvilināt savā pusē opozīciju, uzņemties risku, rast nebijušus risinājumus un radīt oriģinālus produktus, kas paver jaunus tirgus un izaugsmes iespējas.

Šajos jautājumos vērtīgus padomus sniedz grāmatu sērijā Lessons Learned izdotie biznesa līderu stāsti par veiksmīgiem sarežģītu problēmu risinājumiem.

Apskatīt tiešsaistes katalogā