Novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai” (2013. gada 18.-19. sept.)

Programma (PDF formātā)

Publicitāte:

Bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai”. 1. daļa: novadpētniecības teorētiskie jautājumi

Bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai”. 2. daļa: bibliotēku digitālās kolekcijas un to problemātika

Bibliotēku novadpētniecības konference Balvos : [par konf. "Lokālās kultūras nacionālās identitiātes stiprināšanai"] / tekstā stāsta Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.  Balvu Novada Ziņas, Nr.16/17 (2013, 24.sept.), [1.]lpp. : ģīm.
Bukšs, Vilis.  Bibliotēkas un novadpētniecība : [par Latvijas bibliotēku novadpētniecības konf. "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai" Balvu novadā] / Vilis Bukšs.  Viļakas Novadā, Nr.10 (2013, 23.sept.), [12.]lpp.

Novada vērtības : [par Ulbrokas un Sauriešu bibliotēku (Stopiņu novads) vadītāju piedalīšanos novadpētniecības konf. "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai" Balvos] / materiāla sagat. Kristīne Cimdiņa un Daiga Brigmane.  Tēvzemīte, Nr.225 (2013, okt.), 3.lpp.

Purmale, Mārīte.  Bibliotēku novadpētniecības entuziasti bagātinājās Latgalē : [par Limbažu novada bibliotēkāru piedalīšanos novadpētniecības konf. "Lokālās kultūras nacionālās identitiātes stiprināšanai" Balvos] / Mārīte Purmale.  Auseklis, Nr.113 (2013, 27.sept.), 2.lpp.


Konferences prezentācijas.

Attēli no konferences