Darba kārtība. 1.- 3.augusts, 2001.


Trešdiena, 1.augusts.
10.00 Izbraukšana no Rīgas LNB ēkas Kr.Barona ielā 14.
14.00- 14.45 Iebraukšana Balvos, Partizānu iela 18, reģistrācija un iekārtošanās.
15.00- 15.45 Pusdienas.
16.00 Konferences atklāšana:
R.Kuļša- Balvu rajona padomes priekšsēdētāja,
I.Nikuļina- Balvu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece,
S.Liniņa- Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja,
Dz.Šmita- LNB bibliotēku dienesta vadītāja,
R.Baranova- Balvu RCB direktore.
17.00- 18.20 Iepazīšanās ar rajona bibliotēku un izstādēm.
Ekskursija pa Balvu pilsētu un novada kultūrvēstures muzeja apmeklējums.
20.00 Iepazīšanās vakars.


Ceturtdiena, 2.augusts.
8.00- 9.00 Brokastis.
9.00- 9.30 "Novadpētniecības darbs Latvijas Tautas bibliotēkās 2000.gadā"
I.Sallinene- LNB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre.
9.30- 9.50 "Pārdomas par mazo Dzimteni" (krievu val.
I.Kosman- Šcecinas publiskās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavas vadītāja (Polija).
9.50- 10.10 Gaivoronskas bibliotēkas novadpētniecības darba pieredze (krievu val.)
V.Reiniš- Gaivoronskas bibliotēkas vadītāja (Ukraina).
10.10- 10.30 Kafijas pauze.
10.40 Izbraukšana un Žīguriem.
11.25- 11.50 Žīguru bērnu bibliotēkas apmeklējums.
12.00- 12.30 Annas Āzes Meža ekspozīcijas apskate.
12.40 Izbraukšana uz Viļaku.
13.00- 13.50 Viļakas pilsētas un bērnu bibliotēkas apmeklējums.
14.00- 14.45 Pusdienas.
15.00- 15.40 "Pašvaldības un bibliotēkas sadarbība novadpētniecības jomā"
A.Pušpurs- Susāju pagasta padomes priekšsēdētājs.
16.00 Izbraukšana uz Baltinavu.
16.40- 17.15 Baltinvas pagasta bibliotēkas apmeklējums.
17.15- 18.00 "Latgaliskā identitāte starp katoļu baznīcu un folkloru"
Dr.M.Boiko.
18.15- 19.00 Baltinavas katoļu baznīcas apmeklējums.
"Garīdznieka Pītera Apšinīka devums novada kultūrvēsturē"
Pr. A.Budže
19.20- 19.50 Iepazīšanās ar Baltinavas pagasta muzeju.
20.00 Saviesīgs vakars.
Ziedu nolikšana pie M.Bukša piemiņas plāksnes.


Piektdiena, 3.augusts.
8.00- 9.00 Brokastis.
9.00- 10.30 "Novadnieks M.Bukšs un viņa devums Latgalei"
I.Slišāns- Baltinavas vidusskolas skolotājs.
10.30- 11.00 "Mans darbs Upītes novada kultūrvēstures apzināšanā"
A.Slišāns- Upītes bibliotēkas vadītājs, dzejnieks, Rakstnieku savienības biedrs.
11.00- 11.30 Kafijas pauze.
11.30- 12.00 "Reliģiskie rituāli novada kultūrvēstures kontekstā un to izpēte- viena no rajona tautas bibliotēku novadpētniecības darba sastāvdaļām"
V.Irbīte- Balvu Galvenās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe.
12.00- 12.20 "Latvijas Kultūras skola- Latvijas novadiem"
A.Zoldnere- Latvijas Kultūras skolas bibliotēkas vadītāja.
12.20- 13.00 Debates. Konferences noslēgums.
13.00- 14.00 Pusdienas.
14.00 Atvadu sveicieni un izbraukšana uz Rīgu.
18.00 Plānotā atgriešanās Rīgā.

Publikācijas:

Latvijas Tautas bibliotēku 7. novadpētniecības konference „Novadpētniecība - tilts no pagātnes uz nākotni”. - Skenēta fotogrāfija. - [b.v.] : [b.i.], 2001. gada 1.-3. augusts. - 1 fotogrāfija. - Pieejama arī tradicionālā formātā.

 Novadpētniecības tilts nevar būt pabeigts : [par 7.Latvijas Tautas bibl. novadpētn. konf. "Novadpētniecība -- tilts no pagātnes uz nākotni" Balvu raj.] / mater. sagat. Z.Logina // Vaduguns. - 4.aug. (2001), 5.lpp.

Timšāns, Z. Par tiltu no pagātnes uz nākotni : [par 7. Latvijas tautas bibliotēku novadpētniecības konferenci Balvos] / Z. Timšāns // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - (2001, 10. augustā), 2.lpp. : il.

Novadpētniecības tilts nevar būt pabeigts : [par 7. Latvijas tautas bibliotēku novadpētniecības konferenci Balvos] // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - (2001,4. augustā), 2.lpp. : il.