Katoļu garīdznieku devums Ziemeļlatgales kultūras vēsturē (2003. gads)

Rinalds Stankevičs,
MIC, Viļānu draudzes vikārs
Benedikts Skrinda - Balvu draudzes prāvests (1911.- 1923) un viņa devums Balvu novada garīgajā un saimnieciskajā izaugsmē. Skrindu dzimta -Latgales kultūrvēsturē
Alberts Budže,
Tilžas un Baltinavas draudzes prāvests
Ādolfs Tarbunass - garīdznieks, publicists, jaunatnes audzinātājs
Birute Zimantiene Antons Rimovičs - garīdznieks, koktēlnieks un grāmata par viņu „Testamentas"
Alberts Budže,
Tilžas draudzes prāvests;
Jānis Bārtulis, Balvu draudzes prāvests
Antona Rimoviča nopelni Balvu miesta attīstībā, draudzes un baznīcas izaugsmē
Aldis Pušpurs,
Susāju pagasta padomes priekšsēdētājs
Bīskaps Valerijans Zondaks

Publikācijas presē:

Notikusi konference par katoļu garīdznieku darbību Ziemeļlatvijā : [par konf. Balvu raj. centr. bibliotēkā] // Katoļu Baznīcas Vēstnesis. - ISSN 1407-2203. - Nr.23 (2003, 14.nov.), 3.lpp.