Novadpētniecības konference

2005.gada 27.oktobris

„BALVU RAJONS NOVADNIEKU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAJOS DARBOS”

 

Novadpētniecības konference

2005.gada 27.oktobrī Balvu mūzikas skolas zālē Balvos, Partizānu ielā 18

Darba kārtība

9.30 Reģistrācija, izstādes apskate

10.00 Konferences atklāšana
Ruta Cibule, Balvu rajona padomes Kultūras nodaļas vadītāja, KM Valsts kultūras inspektore Balvu rajonā

10.10 Žīguru pagasta vēsturiskie aspekti
Maruta Brokāne, Žīguru pamatskolas skolotāja

10.40 Kultūrvēsturiskās vietas Šķilbēnu pagastā
Antons Slišāns, Šķilbēnu pagasta Upītes bibliotēkas vadītājs

11.10 Bērzpils pagasta sociāli ekonomiskā attīstība 1920. – 1940.gados
Anita Stepanova, Bērzpils vidusskolas skolotāja

11.40 Kafijas pārtraukums

12.00 Susāju pagasta vēstures izpēte
Aldis Pušpurs, Susāju pagasta padomes priekšsēdētājs

12.30 Ebreju sinagogas Balvu rajona teritorijā
Aina Rakstiņa, Tilžas vidusskolas skolotāja

13.00 Boļeslavs Koklačs – pedagogs un sabiedriskais darbinieks
Antons Slišāns

13.15 Zinātniski pētniecisko darbu bibliogrāfiskais apskats
Veronika Irbīte, Balvu rajona Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe

13.30 Debates

Attēli no konferences.

Balvu rajona padomes Kultūras nodaļa
Balvu rajona Centrālā bibliotēka

Publikācijas presē:

Logina, Z. Rajona vēsturi pēta savējie : [par Balvu centrālās bibliotēkas organizēto novadpētniecības konferenci "Balvu rajons novadnieku zinātniski pētnieciskajos darbos"] / Z.Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.87 (2005, 2. nov.), 4.lpp. : foto.

Balvos - novadpētnieciska konference : [par Balvu rajona bibliotēkas konferenci "Balvu rajons novadnieku zinātniski pētnieciskajos darbos"] // Vietējā Latgales Avīze. - Nr. 44 (2005, 4. novembrī), 8.lpp. : il.